Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Betalningar och betalande

 

Bankernas serviceavgifter

I jämförelsen presenteras bankerna serviceavgifter utgående från riktpriset enligt en förfrågning till bankerna under våren 2009. Tabellen är på finska.

 

SEPA-eurobetalningsområde

SEPA, som träder i kraft 1.1.2011 berör alla finländare och finländska företag, och gäller betalningar av alla slag, det må nu sedan vara storföretag, sme-företag, näringsidkare eller privatpersoner. Inom SEPA-området kan banker och kunder använda samma system för att sköta betalningar i euro inom landet eller till ett annat land inom området.

 

Referens- och förseningsräntor

Vad är referensräntan enligt räntelagen?