Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ekonomiska konjunkturerna

Inledning

I detta paket finns information, som är nödvändig med tanke på en snabb försämring av den ekonomiska situationen. Det är bra om man i alla företag känner till hur man borde fungera om ekonomiska svårigheter drabbar det egna företaget eller kunderna.

Denna sammanfattning är inte uttömmande. Här finns dock olika utgångspunkter som åtminstone skall beaktas. Beredskapsåtgärder skall vidtas i tid – och lika viktigt är att inte överreagera då åtgärder vidtas.

Anvisningarna kompletteras efter behov och på basis av erhållen respons.

Denna anvisning behandlar följande:

  • Kredituppgifter – användningen av kredituppgifterna sett ur kreditgivarens och gäldenärens synvinkel.

Bilaga:

Beredskapsåtgärder på grund av de ekonomiska konjunkturerna (24 sidors informationspaket i pdf-form)