Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Beskattning

Skatteförvaltningen följer noggrant med skatternas betalningsförmedling. Om inte debiterade skatter betalats på förfallodagen, skickar skatteförvaltningen en betalningspåminnelse. Om ingenting sker, skickas skatteskulden för utmätning, då utöver dröjsmålsränta dessutom debiteras kostnader p.g.a. utsökningen. Då det gäller underlåtelse att betala mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer kan, utöver förseningspåföljder och skattehöjning, även följa att man hamnar i protestlistan, vilket försvårar affärsverksamheten.

Om betalningssvårigheter överraskar, är det av stor vikt att kontakta skatteförvaltningen och försöka få ett avtal om betalningsarrangemang eller uppskov med betalningen. Då det är fråga om att uppskov skall en skriftlig ansökan inlämnas. Indrivningen avbryts om uppskov beviljas. För uppskovstiden debiteras uppskovsränta (11,5 %). En förutsättning för att uppskov beviljas kan även vara att säkerhet ställs.

Betalningsarrangemanget kan fås på skriftlig eller muntlig ansökan. Här påverkar bl a det förfallna skattebeloppet och tidigare beteendemönster visavi betalningar. Om skatterna redan gått till utmätning, kan skatteförvaltningen inte längre gå in för betalningsarrangemang, det gäller att förhandla med exekutionsmyndigheten. Redan därför är det synnerligen viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt stå i kontakt med skatteförvaltningen. Dessutom är det bra om man på förfallodagen kan betala ens en del av skatten, som förfaller. Vilket visar skatteförvaltningen att betalningsvilja nog finns.