Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Ekonomiska Konjunkturerna

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarens arbetslöshetsskydd

  • Företagaren kan antingen få förtjänstrelaterad- eller grunddagpenning i fall av arbetslöshet
  • En förutsättning för arbetslöshetsskyddet är att villkoren för arbetade dagaruppfylls: enligt huvudregeln minst 2 år företagarverksamhet under fyra år som föregått arbetslösheten så, att FöPL-inkomsten varit minst 8 520 euro om året
  • Förtjänstrelaterad dagpenning kan beviljas företagare, som hört till företagarnasarbetslöshetskassa, www.syt.fi

Person, som fungerat som etablerad företagare, har rätt till grunddagpenning och om han varit medlem i företagarnas arbetslöshetskassa, även till förtjänstrelaterad dagpenning. När det gäller arbetslöshetsskyddet är begreppet företagare ganska vitt och en del av företagets delägare – såsom även företagarens familjemedlemmar – anses ur arbetslöshetsskyddets synvinkel som företagare. Det är skäl för företagaren att alltid granska sin egen och sina familjemedlemmars anknytning till arbetslöshetsskyddet då det sker förändringar i ägarförhållandena. Hjälp ger bl a arbetslöshetskassan och företagarnas socialskyddshandbok, som finns på FiFs internet-sidor. 

En minskad eller avmattad företagsverksamhet berättigar inte till arbetslöshetsskydd, en förutsättning är en helt avslutad företagsverksamhet. Det finns endast ett fåtal undantag: då företagaren jämställs med löntagaren, säsongbetonad företagsverksamhet, tillfällig sysselsättning i företagsverksamhet och familjemedlems ställning. 

>>Se även Yrittäjän sosiaaliturvaopas / Työttömyysturva