Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Falska fakturor

 

Hur känner du igen en vilseledande marknadsförare? 

1. Företag, som marknadsför per telefon

Serviceproducenten frågar per telefon företagets kontaktuppgifter för uppdatering av företagslistan. Ofta låter man påskina att givandet av uppgifterna inte leder till tvång att köpa servicen. Om ett tag kommer det per post en ”bekräftelse av order” eller direkt en räkning för tjänsten. För att undvika oklara situationer lönar det sig alltid att redan under samtalets gång om den avgiftsfria eller avgiftsbelagda tjänsten skriva upp med vem man talar, vad företaget heter och vad servicen kostar.

När orderbekräftelsen eller räkningen kommer lönar det sig att alltid kontrollera om innehållet motsvarar det man talade om. Ofta är dylika kontaktlistor avgiftsbelagda beställningar, som är i kraft tillsvidare. Därför måste man läsa avtalsvillkoren mycket noggrant och läsa bestämmelserna om avtalets giltighetstid och uppsägningsmöjligheten. Avtalsvillkoren kan vara bifogade i räkningen eller så hittar man dem på företagets hemsidor.

Om man inte har beställt servicen enligt orderbekräftelsen eller den inte motsvarar det man kommit överens om per telefon skall man reklamera så snabbt som möjligt. Det sker enklast så att man skicka räkningen eller orderbekräftelsen tillbaka antingen per post eller med fax. I räkningen kan man beskriva bristerna exempelvis angående giltighetstiden eller priset. Det lönar sig att ta en kopia på räkningen med kommentarerna för sig själv. En reklamation som gjorts per telefon leder vanligen inte till förändringar. Att reklamera per telefon är även annars ineffektivt, eftersom det inte uppstår ”bevis”, och den vilseledande marknadsföraren glömmer hela diskussionen.

 

2. Företag, som ”förnyar” gamla avtal

En form av vilseledande marknadsföring är att skicka ett anbud som fortsättning på tidigare avtal, som har upphört. Anbudsbrevet är uppgjort i form av räkning, och man låter påskina att avtalet ännu är i kraft. Dylika räkningar är i omlopp särskilt under sommaren då räkningar betalas hastigt och det ofta är sommarpraktikanter som sköter det praktiska. Serviceproducentens namn kan likna något känt affärsnamn för att inge förtroende hos mottagaren. Detta anbud lönar det sig alltid att läsa noggrant. Om det visar sig vara ett anbud i form av en räkning, fast inget giltigt avtal föreligger, kan det t.o.m. vara frågan om försök till bedrägeri. Man får inte skicka ogrundade räkningar.

Före man betalar en räkning eller godkänner ett anbud är det skäl att kontrollera om man har tidigare beställt motsvarande service. Om man inte har tidigare avtal kan man lägga anbudet i ”ö-mappen”. Det lönar sig dock att spara anbudet, så kan man när nästa oklara anbud kommer granska om det är frågan om samma företag – möjligen under annat namn.

 

3. Företag, vars anbud i sig själv leder till avtal

Man skickar ett anbud i marknadsföringssyfte, där man erbjuder service eller varor till givna villkor. Någon gång skickar anbudsgivaren senare en räkning och anser att ett avtal har uppkommit fastän inget svar har getts till anbudet. Anbudsgivaren kan påstå att anbudets svarstid betyder att om inte mottagaren gjort anmärkning (reklamation) ingås avtalet. Ett anbud leder dock inte till giltigt avtal om inte mottagaren uttryckligen godkänner anbudet. Anbudet binder aldrig mottagaren, om han inte har varit i någon kontakt med anbudsgivaren.

Det lönar sig också att granska påståendet i ljuset av den egna försäljningen: skulle försäljning faktiskt vara möjlig genom att man skickar en anmälan där man konstaterar att ”den bil ni beställt kommer under vecka 35, om ni inte reklamerar inom 7 dagar?” Det lönar sig inte att agera utgående från detta anbud, mottagaren behöver inte betala i detta fall.

 

4. Bankgiroblankett

Många företag skickar bankgiroblanketter som ser ut som räkningar. I dem ges det mycket knapphändig information m servicen de gäller. I bankgiroblanketten finns ofta texten: genom att betala denna summa uppdateras ert företags kontaktuppgifter på www-sidorna. Det kan dock vara frågan om en ny service som företaget inte har beställt tidigare. Ofta har det gått så att serviceproducenten har kopierat uppgifterna exempelvis från företagets hemsidor eller annan källa och satt in i sitt register. På register på nätet finns många som annonserar ”gratis”. Företag som skickar bankgiroblanketter har inte vanligen frågat vilka uppgifter företaget vill ha på nätet. Därför innehåller dessa listor ofta fel och föråldrad information. Det lönar sig alltså att gå och kolla vilka uppgifter som redan finns och besluta först därefter om man vill ha servicen.

I bankgiroblanketten finns ofta med en mycket liten text om avtalsvillkor, som finns på företagets hemsidor. Om företaget beställer servicen lönar det sig att skriva ut räkningen och avtalsvillkoren och kolla om det är frågan om beställning tillsvidare, och hur man kan säga upp den.

 

5. Domain-pirater

Många företag erbjuder domäner för registrering. Vanligen varnar man för konkurrenter, som håller på att registrera .fi-domänen och man poängterar att det är mycket viktigt att handla snabbt. Ofta skall svaret ges under samma dag. En s.k. kapning orsakar inte nödvändigtvis harm för företaget.

 

6. Reklamutrymme på nätet

Man marknadsför ofta reklamutrymme på nätet per telefon, varefter man skickar ett avtal per fax för underteckning. Vanligen ges mycket kort betänketid, och ibland kan man också säga att man redan hart kommit överens om saken med annan tjänsteman inom företaget, fast detta inte skulle vara sant. Vid avtal om uthyrning av reklamutrymme på nätet lönar det sig att vara extra noggrann angående priset; är ifrågavarande annonsplats rätt för företaget och är pris/nyttorelationen på sin plats. Det är också bra att kontrollera om det är en existerande avtalspart eller en helt ny? Ofta innebär kravet på snabbt svar att man inte vill ge mottagaren möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med den service man erbjuder. Om ett avtal som kommer per fax inte motsvarar vad man kommit överens om per telefon lönar det sig att genast reklamera om saken till anbudsgivaren. Ett avtal som har tillkommit genom vilseledning är inte giltigt, men man skall åberopa ogiltigheten möjligast snabbt.

 

Förfaringsregler

Reklamation

 • man skall reklamera om felaktig räkning eller orderbekräftelse inom skälig tid, som vanligen anses vara ca en vecka
 • det är bäst att göra reklamation ”bevisligen” per fax eller med vanligt brev som man har en kopia av
 • telefonnumret till ett vilseledande företag är oftast upptaget och fax-nummer saknas
 • reklamation som man gör per telefon är inte ändamålsenlig, eftersom det inte uppstår ”bevis”. Att köa på linjen till serviceproducenten kan dessutom ofta ta en mycket lång tid.
 • Reklamationstid
 • reklamationstiden om innehållet börjar från räkningen eller orderbekräftelsen
 • om inte avtal föreligger kan avtalet inte uppkomma p.g.a. att reklamationstiden har utgått
 • Anmärkning om betalningsstörning
 • en anmärkning om betalningsstörning förutsätter att man anväder en indrivningsbyrå. Ett annat företag kan inte få till stånd en registeranteckning om betalningsstörning
 • man kan göra samma invändningar mot avtalet till indrivningsbyrån som till avsändaren av anbudet el. dyl.


Företagets registeruppgifter kan kollas här 

 • vad är företagets bransch ?
 • hur gammalt är företaget?
 • är företaget med i moms-registret?
 • har företaget ofta bytt adress?

Ö-mappen

 • det lönar sig att spara vilseledande räkningar som modeller, så känner man igen nya försökare och kan läsa rätt ställen i anbuden.
 • det lönar sig att samla alla reklamationer (också e-postmeddelanden på papper)

 

Förfaringsregler angående bankgiroblanketter

1. När du har fått en bankgiroblankett:
En bankgiroblankett är ingen räkning. Det är frågan om ett anbud, som man kan kasta i skräpkorgen. Ett dylikt anbud kräver inte reklamation.

2. Om du har betalat i misstag, gör så här:
Om företaget har betalat summan enligt bankgiroblankett en/anbudet i misstag har ett avtal ingåtts. Det lönar sig att uppsäga ”avtalet” omedelbart bevisligen, så att man inte behöver betala en ny tidsperiod. Avtalet gäller troligtvis tills vidare. Uppsägningen skall göras enligt avtalsvillkoren, vanligen skriftligt. I många fall är serviceproducentens telefonlinjer eller fax-nummer mycket upptagna eller fungerar inte alls, så det är omöjligt att reklamera via dem. Därför är ett vanligt brev ett användbart redskap. Det lönar sig att ta en kopia år sig själv av reklamationen.

3. Om du inte är säker på om du har betalat, gör så här:
Man kan för säkerhets skull returnera räkningen till avsändaren med fax eller med ett vanligt brev men anmälan om att avtal inte existerar, räkningen är obefogad.

 

Meddela om vilseledande marknadsförare

Om du har fått en obefogad räkning eller hamnat utför ovan beskriven vilseledande marknadsföring, skicka räkningen eller anbudet till oss till kännedom per fax eller brevledes.

Faxnumret till Företagarna i Finland är (09) 2282 2980 och adressen är Företagarna i Finland, PB 999, 00101 Helsingfors. På räkningen eller i en bilaga kan d kort redogöra för händelseförloppet och berätta dina kontaktuppgifter.