Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagets betalningsoförmåga

Från och med 1 januari 2015 ändrades lagen för offentligt ackord. Då blev det möjligt för enskilda yrkes- och näringsidkare att ansöka om offentligt ackord som privatperson även för näringsverksamhetens skulder. 

Lagändringen förbättrar företagarens möjlighet att återuppta en avslutad näringsverksamhet inom samma bransch. I dessa fall ingår skulder från den tidigare näringsverksamheten i det offentliga ackordet.

Har du betalningssvårigheter? Ring Ekonomihjälp!

Om ditt företag har svårt att klara betalningar ska du genast kontakta rådgivningen på FöretagsFinland på 02 950 248 80 vardagar kl. 9–16. Rådgivning på svenska finns tillgänglig torsdagar på nummer 02 950 248 81. Ring detta nummer för att få expertrådgivning om ekonomiska problem, betalningsproblem och om hur du kan lösa dina problem.

Telefontjänsten Ekonomihjälp kan till exempel

 • hjälpa till med förberedelser inför sanering av företagsverksamhet
 • ge instruktioner för hur man avvecklar företagsverksamhet
 • hjälpa dig i rätt riktning, om det krävs åtgärder för att företagssanering eller offentligt ackord som telefontjänsten
 • Ekonomihjälp inte kan hjälpa till med (till exempel att uppdatera bokföring, ansöka om företagssanering eller åtgärder för sanering som kräver ett möte eller fördjupad kunskap).

Ekonomihjälp kan exempelvis hänvisa dig till:

 • NTM-centralen
 • Regional företagstjänst
 • Nyföretagarcentralerna
 • Lokal företagarorganisation
 • Företagsmentorer
 • En avgiftsbelagd företagsrådgivare eller konsult

Som alternativ kartlägger vi även möjligheten till offentligt ackord eller företagssanering. Vid bedömning av näringsverksamheten och dess lönsamhet tar vi hänsyn till följande:

 • ekonomi och ekonomiska problem (skulder, fakturor, bokföring men även problem med privatekonomi)
 • den produkt eller tjänst som ska säljas samt kundkrets
 • företagarens hälsa och övriga välbefinnande
 • avtal som inverkar på näringsverksamheten
 • andra personliga ansvarsområden och skyldigheter
 • om beräkningarna är realistiska och vilka förväntningar företagaren har
 • eventuellt behov av användningskapital och tillgång
 • om viktiga aktörer fortfarande visar förtroende.

Vi sammanfattar intervjun för eventuell användning vid ett senare tillfälle.

När förutsättningarna för offentligt ackord har klargjorts med Ekonomihjälp tar ekonomi- och skuldrådgivning över.

Skriftlig utredning

Som bilaga till ansökan om offentligt ackord krävs en utredning av revisor eller en annan expert för bedömning av förutsättningarna för offentligt ackord. Ekonomihjälp eller ekonomi- och skuldrådgivningen kan inte hjälpa till med den skriftliga utredningen. För denna måste du anlita extern hjälp. Ekonomi- och skuldrådgivningen har information om experter som kan utföra denna utredning. Utredningen kostar cirka 1 000 euro (+ moms).

Ansökan om offentligt ackord och betalningsprogram

En ansökan om offentligt ackord för företagskund utarbetas ungefär på samma sätt som för andra kunder. I utredningen beräknas betalningsförmåga enligt uppskattad inkomst.

Även utarbetande av betalningsprogram och förfarande i tingsrätt fungerar ungefär på samma sätt som för andra kunder. Vanligtvis utnämns utredare oftare i företagsfall än i andra fall. Även utredaren kan bedöma företagsverksamheten utifrån förutsättningarna för offentligt ackord.

Sanering av näringsverksamhet

Offentligt ackord blir ett alternativ antingen när verksamheten blir lönsam eller man lyckas korrigera situationen. Man kan bland annat uppdatera bokföringen eller avveckla den del av verksamheten som inte är lönsam.

Saneringsåtgärder kan korrigera ekonomin till den grad att det inte längre finns behov av offentligt ackord. Ett annat alternativ är att näringsverksamheten blir lönsam och att företagaren klarar skulderna, men att det fortfarande finns behov av att hantera skulder i privatekonomin. I så fall kan ansökan lämnas in om offentligt ackord endast för skulder i privatekonomin.

Företagssanering

Det finns möjlighet till ackord av närings- eller yrkesidkarens skuldansvar i enlighet med lagen om företagssanering, vilket innebär att åtgärden innefattar både skulder som tillhör näringsverksamheten och skulder som tillhör privatekonomin. Detta gäller särskilt fall där det är en tolkningsfråga huruvida näringsverksamheten är småskalig. En företagssanering är trots allt ett jobbigt och ofta dyrt förfarande för att sanera en enskild näringsidkares skulder.

Företagssaneringen förblir trots allt ett alternativ särskilt i de situationer där offentligt ackord inte räcker, utan man måste vidta mer omfattande åtgärder för att sanera näringsverksamheten eller för att förutsättningarna för det ska tryggas.

Offentligt ackord för privatperson kan vara aktuellt även för skuldsatta personer som idkar näringsverksamhet som ansvariga bolagsmän i öppet bolag eller kommanditbolag.

Avveckling av företag

Om näringsverksamheten inte är lönsam kan det finnas möjlighet till offentligt ackord när företagsverksamheten avvecklas.

Avveckling av företagsverksamhet leder inte automatiskt till offentligt ackord eftersom

 • det kan finnas andra hinder, som skulder baserade på brott
 • andra förutsättningar för offentligt ackord saknas.

 

10.2.2015