Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Pengar > Sepa Omradet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

SEPA och företagets ekonomiska förvaltning

Tid finns under ett helt år. Från början av november 2011 handhas skötseln av företagens betalningstrafik endast av SEPA-tjänsterna. Användningen av inhemska kontonummer upphör.

Det lönar sig inte för sme-företagen att uppskjuta reformen av sina betalningssystem till nästa höst eller ens vår. Ju snabbare man fungerar, desto säkrare är det att man undviker rusning och förseningar, som i och med reformen av betalningssystemen kan aktualiseras i nästa år. Speciellt kan den ekonomiska förvaltningens programleverantörers tjänster föranleda en rusning.

SEPA är inte enbart en mängd Europa omfattande nya tekniska reformer, det är en möjlighet att förnya och effektivera företagets ekonomiska förvaltning. SEPA medför bl a att förmedlingen av internationella betalningar tidsmässigt förkortas: i fortsättningen kommer betalningar från Finland till ett annat SEPA-land och tvärtom, att i sämsta fall ta högst tre dagar. Från början av 2012 skall tiden för förmedlingen av dessa betalningar minska till högst en bankdag.

För sme-företag bestäms SEPA:s – d v s det enhetliga europeiska betalningsområdets – verkan enligt företagets verksamhets omfattning: även för företag i andra SEPA-länder än Finland är förändringarna naturligtvis större. Dock gäller SEPA alla finländska företag. Vid kontoöverföringar börjar man använda mottagarens kontonummer i det internationella formatet IBAN samt  ottagarens banks identifierande BIC-kod. Dessa ersätter de gamla nationella kontonumren även då  det gäller inhemska betalningar.

SEPA innebär även konkret en förändring av löneutbetalningen. En övergång till SEPA-kontoöverföringar sker då det det gäller periodiskt återkommande löneutbetalningar. För dessa används som identifikation en separat kod.

För de företag, vilkas SEPA-förberedelser ännu är i sitt initialskede eller utan att åtgärder vidtagits, är det skäl att vända sig både till sin bank och sin bokföringsbyrå. Deras uppgift är att informera om vilka förändringar det lönar sig för respektive företag att göra. Bankerna arrangerar under höstens lopp SEPA-informationsmöten på olika håll i Finland.

Om företaget inte hinner få sina programuppdateringar klara per slutet av detta år, står de flesta banker i Finland och operatörer, som sköter betalningstransaktioner, till tjänst med tillfälliga anpassningslösningar per slutet av oktober nästa år. Därefter kan betalningar enligt
den gamla modellen inte längre göras.

Om företagets reskontra- och bankkontaktprogram inte har SEPA-beredskap per slutet av oktober i nästa år, kan företaget sköta sporadiska betalningar via nätbanken eller på bankens kontor.

Tilläggsuppgifter om SEPA-tjänsternas ibruktagande ger programleverantören eller banken.

Som avslutning ännu några praktiska råd om hur förbereda sig för SEPA:

  • Gå in för att använda e-faktura
  • Övergå till att använda EMVbetalterminal och uppdatera ditt kortsystem
  • Diskutera med din bank och bokföringsbyrå det bästa sättet är att sköta företagets betalningstrafik och ekonomiska förvaltning – nu och under de närmaste åren.


FöretagarINFO 5/2010
uppdaterad 21.12.2010