Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Skatter

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Betalningssvårigheter

Vid skatteskulder är tid pengar. Därför bör man snarast skrida till åtgärder med Skatteförvaltningen om skatterna inte kan betalas itid.

Uppskov

Om tidpunkten för betalning av skatt närmar sig och du vet att du inte kan betala i tid kan du be om uppskov med betalningen. Det görs med en fritt formulerad ansökan och skall motiveras. Behandlingstiden är ca 1 månad och ifall det är frågan om tillfällig betalningsoförmåga kan uppskov beviljas 6-12 månader men ränta härför betalas för denna tid som just nu är 11,5 %

Tidigare skatteskuld

Ifall sådan uppkommit och besvär inlämnats bör denna dock betalas inom utsatt tid. Ifall skäl härför föreligger kan Skatteförvaltningen att fordringen inte indrivs tillsvidare eller att behandlingen avbryts dvs att utmätning inte kan inledas innan besväret är behandlat.
 
Protestlista
 
Ifall den skattskyldige underlåtit att betala trots betalningsuppmaning kan han hamna på den sk protestlistan som upprätthålls av några företagstidningar och Officiella Tidningen. Det är ofta svårt att kunna upprätthålla de normala funktionerna om man hamnat på denna lista varför det är skäl att förhandla med Skattemyndigheterna eller andra fordringsägare om exempelvis delbetalning av skulden dock sålunda att han kan efterfölja eventuell betanings-Tidtabell.
 
Konkurshot och företagssaneringa har behandlats i andra kapitel på dessa hemsidor varför eventuella sådana följder påvisas i dessa. (Se balken Betalningar)