Etusivu > Foretagens Abc > Skatt Och Finans > Skatter

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Näringsidkarens beskattning

Beräkningen av resultatet och beskattning

En privat näringsidkare beskattas enligt näringsskattelagen så att från de beskattningsbara intäkterna fråndras de kostnader intäkterna medfört och resultatet beskattas som inkomst- eller kapitalskatt. Kapitalskatten utgör 20 % av den nettoförmögenhet som uträknas då kostnaderna avdragits och denna andel beskattas enligt 28 % skattesats. Det övriga beskattas som förvärvsinkomst och uträknas enligt progressiv skala.

Vid uträkningen av nettoförmögenhet tas föregående års nettoöverskott som grund. Vid uträknande berörs inte näringsidkarens personliga tillgångar och skulder. Däremot rälknas 30 % av löner som utbetalats de 12 senaste månaderna i nettoförmögenheten.

Företagarpar
Om makar tillsammans deltar i näringsdriften kan förvärvsinkomsten delas i den grad de deltar i arbetet. Ifall ingen utredning sker delas inkomsten i lika delar. Även kapitalskatten delas i motsvarande drag.
 
En privat näringsidkare kan inte betala lön åt sin maka/make eller till minderåriga barn under 14 år utan dessa beaktas i förvärvsinkomsten.
 
Då nettoförmögenhet uträknas räknas förmögenheten enligt oavskrivna anskaffningspris eller enligt beskattningsvärde om denna är högre än anskaffningsvärdet.
 
Ju förmögnare bolaget är desto större andel beskattas enligt kapitalinkomst. Om det egna kapital utvisar minus räknas allt som progressivt beskattat förvärvsinkomst förutom för fastigheters och anläggningstillgångars del där kapitalskatt uträknas.
 
Näringsidkarens reseersättningar och bilkostnader
 
Dessa uträknas på annat sätt än löntagarnas och aktiebolags resekostnder.
 
Då bilen inte är företagets
 
Kan näringsidkaren uttaga de kostnader som förorsaktas av resorna och ifall dessa understiger löntagarens motsvarande avdrag kan skilt avdrag påyrkas att dessa blir samma (dvs år 2010 Heldagsdagtraktemente 36 € och bilkostnader 0,45 €/km.) En annan lösning är att direkt göra avdrag enligt ovannämnda taxa.
 
Ifall bilen är i bolagets ägo
 
Ifall över hälften av körslorna är gjorda för företaget har näringsidkaren rätt att sätta alla kostnader för användning av bil i företagets bokföring dock med undantag av privata körslor dit även resor mellan hem och jobb räknas. Kördagbok rekommenderas som påvisar alla körslor.
 
Vinstfördelning
 
Eftersom firman beskattas enligt årsresultatet kan näringsidkaren fritt använda pengar som hör till bolaget som privata uttag utan skatteföljder. Ifall resultatet blir negativt dvs privatuttagen överskrider det egna kapitalet förlorar firman sin avdragsrätt för ränteavdrag och då används Finlands Banks grundränta förhöjd men en procentenhet.
 
Näringsidkaren kan göra ett verksamhetsbidragsavdrag som är 30 % av de beskattningsbara lönerna under de 12 senaste månaderna. Detta fördröjer beskattningsbara inkomsten och kan avdras från eventuella förluster under de närmast följande 10 åren
 
 
 
Uppdaterad 1.4.2011