Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miksi julkisten hankintojen tulisi kiinnostaa sinua?

Julkisten hankintojen markkinoiden arvo lienee yli 30 miljardia vuodessa. Olen kuullut erilaisia arvioita monelta taholta. Joka tapauksessa kyse on suurista rahoista, joiden vaikuttavuus kunta- ja aluetalouteen on vähintäänkin merkittävä. 

Pienet yritykset huomioitava paremmin
Vuoden alussa voimaan tullut uusi hankintalaki pyrkii vähentämään sääntelyä kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Pk-yritysten osallistumismahdollisuudet pitäisi lähtökohtaisesti huomioida jokaisessa tarjouspyynnössä. Sen lisäksi ostajien tulee yhä useammin suosia markkinavuoropuhelua, jossa markkinoiden tilanne selvitetään ennen tarjouspyynnön lukkoon lyömistä. Kuntien ja yrittäjien välinen vuoropuhelu mahdollistaa todistetusti pienten yritysten osallistumisen ja avaa tien myös innovaatioille. 
Se onko uudella lailla ollut jo käytännön vaikutuksia, on ainakin allekirjoittaneelle vähän epävarmaa. Kuntien päivittäessä hankintaohjeitaan sen kyllä huomaa, mutta mitään ryntäystä markkinavuoropuheluihin ei ole toistaiseksi näkynyt. Kyse on varmasti vanhojen tapojen juurtumisesta, joista poisoppiminen vie oman aikansa. Siinä meillä hankintaneuvojilla on varmasti oma osuutemme tehtävänä.

Pienhankinnat
Kokonaan hankintalain säätelyn ulkopuolelle jäävät pienhankinnat tarjoavat, ainakin teoriassa, erityisen otollisia mahdollisuuksia uusille yrityksille. Hankintalain edellyttämä syrjimättömyys ei salli paikallisuuden asettamista ehdoksi toimittajaa valittaessa, mutta pienhankintoja eivät samat säännöt koske. 
Toisaalta sääntelyn vähyys helpottaa sekä ostajan että tarjoajan toimintaa, mutta aiheuttaa myös omat haasteensa. Yritysten kannalta ongelma on pienhankintojen tarjouspyyntöjen löytäminen. Kun laki ei määrää niiden julkisesta ilmoittamisesta, kunta ratkaisee tavan itse. Kanta-Hämeessä kaikki kunnat tuovat hankintoja esiin omilla verkkosivuillaan. Osa on jopa lähtenyt kolmannen osapuolen tarjousportaalin käyttäjiksi. Kaikille yhteistä on kuitenkin se, että pienhankintoja niissä ei juuri näy. Ehkä tässäkin tarvitaan vanhojen käytäntöjen murtamista.

Yritysten pitää osallistua enemmän
Satakuntalainen kollegani toi alkuviikosta esille monia tarjouskilpailuja koskevan ongelman, tarjousten vähyyden. On taustalla sitten yrittäjien huonot aiemmat kokemukset, tarjousprosessin hankaluus tai huonosti laadittu tarjouspyyntö, tarjousten vähyydellä on kielteisiä vaikutuksia. Seurauksena voi olla markkinoiden keskittyminen ja hintojen nousu. Työskentelen omalta osaltani tällaista kehitystä vastaan. Hankintaneuvojan avulla tarjouksien tekeminen helpottuu. Samalla pyrin toki myös vaikuttamaan tarjouspyyntöjen laatuun.

Hämeen Yrittäjien työntekijät ja luottamushenkilöt kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Timo Ilomäki
Timo Ilomäki

Kirjoittaja toimii Hämeen Yrittäjien hankinta-asiamiehenä ja tarjoaa ilmaista hankintaneuvontaa kaikille yrittäjille ja hankintayksiköille.