Etsi

Emergency banner

Hankintapäätöksestä valittaminen voi olla hyvä investointi

Yrittäjä on oman onnensa seppä myös hankinta-asioissa. Parhaat edellytykset valvoa hankintamenettelyjen asianmukaisuutta on tarjouskilpailuun osallistuvilla yrityksillä. Tarjoajana sinun ei kannata tyytyä kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontaan, vaan sinulla on mahdollisuus itse valvoa etuasi hakemalla muutosta hankintalain vastaisiin menettelyihin.

Reagoi nopeasti
Hankintapäätöksen muutoksenhaku vaatii yrittäjältä nopeaa reagointia. Hankintayksikölle tehtävän hankintaoikaisupyynnön ja markkinaoikeudelle tehtävän valituksen määräaika on vain 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista. 
Hankintaoikaisupyynnön ja valituksen määräajat kuluvat samanaikaisesti. Käytännössä tarjoaja siis menettää kahdessa viikossa kaikki mahdollisuutensa hakea päätökseen muutosta. Sen jälkeen tehokkaita muutoksenhakukeinoja ei ole käytettävissä.

Pyydä arvio 
Jos hankintamenettelyssä on epäselvyyksiä, yrittäjän kannattaa ottaa asianajajaan yhteyttä nopeasti. Tutustumme hankintamenettelyn asiakirjoihin ja selvitämme yrittäjälle, mitä hankinnassa on oikeudellisesti arvioiden tapahtunut ja mitä asialle on tehtävissä.
Hankintapäätöksen oikeudellinen analysointi voi tuottaa yrittäjälle monenlaista lisäarvoa. Kun asiantuntija on arvioinut muutoksenhakumahdollisuudet, lopputuloksena on vähintään mielenrauha. Lisäksi asiakkaamme ovat kokeneet arvion hyödylliseksi tarjousten laatimisen kannalta.
Jos hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe, se tulee ilmi arviossa. Tällöin suosituksen on yleensä hankintaoikaisupyyntö tai valitus markkinaoikeuteen. 

Rohkeasti eteenpäin
Valituksen laatiminen markkinaoikeuteen on suhteellisen riskitöntä tavoiteltavaan hyötyyn nähden.
Vaikka valitusta ei hyväksyttäisi, yrittäjää ei käytännössä velvoiteta korvaamaan muutoksenhausta hankintayksikölle aiheutuneita kustannuksia. Toisaalta virheellisesti toiminut hankintayksikkö velvoitetaan herkästi korvaamaan yrittäjälle aiheutuneet kulut.
Asia ratkaistaan yleensä kirjallisen aineiston perusteella. Käsittely ei siten aiheuta yrittäjälle erityistä ajanhukkaa tai stressiä.
Oikeassa asiassa valitus markkinaoikeuteen voi olla erittäin kannattava investointi – varsinkin, jos mukana on osaava kumppani.

Hämeen Yrittäjien neuvontarenkaan ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat avaavat ajankohtaisia aiheita.

Janne Palmula

Kirjoittaja toimii Jarkko Männistö Asianajotoimistossa lakimiehenä ja on Hämeen Yrittäjien neuvontarenkaan jäsen