Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hämeen väestökehitys käännettävissä!

Helmikuun puolivälissä julkistettu kuntakehityksen tilannekuva vahvisti aiempien väestöennusteiden synkkiä värejä suurimmassa osassa Suomea. Eriytyvä kehitys isojen kasvukeskusten ja taantuvien alueiden välillä vaikuttaa myös yritysten toimintaedellytyksiin.

Väestön ikärakenteen muutos vähentää maksajia, syntyvyyden lasku on oikaistavissa mutta hitaasti. Keskittävä muuttoliike lisää kustannuksia molemmissa päissä. Yhteisöverotulojen kasvu keskittyy entistä pienemmälle kuntajoukolle.

Valtion tasausmahdollisuudet kovasti eriytyvien kuntien rahoitustilanteen tasaamiseksi ovat aika lailla tapissa. Kunnallisveron tuotto vaihtelee 2000 eurosta 6500 euroon asukasta kohti. Valtionosuutta maksetaan keskimäärin 22% kuntien tuloista - köyhimmässä päässä 41 prosenttia, isoimmissa kaupungeissa keskimäärin 11 prosenttia.

Hämeessä väestökehitys kaupunkiseuduilla on vielä siedettävää, mutta syrjäisimpien kuntien osalta hälyttävää. Taloudessa viime vuoden poikkeustekijät edellisen hallituksen indeksi- ja valtionosuusjäädytyksistä ennakonpidätysremonttiin aiheuttivat isolle joukolle kuntia, myös Hämeenlinnan, Lahden ja Jyväskylän kaltaisille keskuskaupungeille tuntuvia alijäämiä. Ne oikenevat kunhan menojen priorisoinnissa ollaan tarkkoja.

Alueiden elinvoimalle yritysten ja työpaikkojen kasvu on avaintekijä, joka heijastuu muuttoliikkeeseen ja väestötilastoihin. Hämeen ripeään kehitykseen, josta nautimme vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, on mahdollista palata oikeilla valinnoilla. Hyvin toimivat koulutus- ja sote-palvelut, pääkaupunkiseutua oleellisesti edullisempi ja viihtyisämpi asuminen, luistavat yhteydet, monipuolistuva yritys- ja työpaikkarakenne ovat vahvuutemme.

Uhkan muodostaa naapurien, pääkaupunkiseudun ja Tampereen itsekkyys, mistä tuoreet tunnin junan vaiheet ja yliopisto- ynnä hallintokeskittämiset antavat esimakua. Tiiviimpi yhteistoiminta esimerkiksi Hämeenlinna-Riihimäki-akselilla ja laajemmin aluepolitiikan kunnianpalautus toimivat vastalääkkeenä.

Hämäläiset päättäjät kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Johannes Koskinen

kirjoittaja on hämeenlinnalainen SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja.