Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hyvinvoiva henkilöstö näkyy tuloksena viivan alla

Voidaanko teillä hyvin? Oletko arjen hetkisessä aherruksessa muistanut kysyä henkilökunnaltasi, miten he voivat?  Työhyvinvointi koostuu useasta eri asiasta. Kokonaisuuden muodostavat työ ja sen mielekkyys, turvallisuus, terveys ja työkyky sekä työyhteisö ja hyvinvointi. Kun henkilöstösi voi hyvin, aikaa ja energiaa ei kulu työn kannalta epäolennaisten asioiden selvittelyyn. Selvittelyt vievät aikaa ja aika on rahaa!

Yrityksesi kilpailukyky on yhtä kuin henkilöstösi työkyky

Tiesitkö, että yrityksesi kilpailukyky on tasan yhtä hyvä kuin henkilöstösi työkyky? Mikä on henkilöstösi työkyky? Mikset ottaisi siitä selvää. On olemassa työkaluja sen selville saamiseksi. Työhyvinvointi vaikuttaa paitsi kilpailukykyyn myös taloudelliseen tulokseen ja yrityksesi maineeseen. Hyvinvoiva henkilöstö säteilee hyvää oloa kaikessa tekemisessään. Syntyy työhinku, työn imu, ei poistunku. Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä.
Tilaa Työkykyjohtamisen opas ilmaiseksi sähköpostiisi.

Imua työhönsä tunteva on tarmokas, omistautunut ja uppoutunut

Imua työhönsä tunteva henkilö on tarmokas, omistautunut ja työhönsä uppoutunut. Tarmokas haluaa panostaa työhönsä ja on sinnikäs ja haluaa ponnistella ponnistelun myös vastoinkäymisten hetkinä. Onnistumisen kokemus syntyy työn merkityksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, oman työnsä ylpeydestä ja riittävän haasteellisesta työstä. Uppoutunut henkilö keskittyy ja paneutuu työhönsä ja nauttii työstään. Työn imun kokemus on myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen, hyvään työsuoritukseen ja yrityksen taloudelliseen menestymiseen.

Imua työhönsä tuntevat ovat aloitteellisia ja uudistushakuisia. He sitoutuvat työhönsä, auttavat työkavereitaan ja tartuttavat työn imua työyhteisöönsä. Lisäksi he kokevat työn parantavan elämänsä laatua ja ovat kaiken kaikkiaan onnellisempia kuin muut työntekijät. Pysyvästä henkilöstöstä tykkäävät myös asiakkaasi; tuttua ja turvallista. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Tästä työkaluja ja tietoa työhyvinvoinnista ja sen tärkeydestä yritykselle

Työterveyslaitoksen sivuilla on runsaasti tietoa aiheesta. Työyhteisön hyvinvointi  Työn imu
Osuuspankki on laatinut oppaan: Ota työhyvinvointi puheeksi. Siinä on koottu lista mallikysymyksistä, joilla voit ottaa työhyvinvointiasiat puheeksi yrityksessäsi. Oppaan avulla voit jatkaa keskustelua tärkeistä aiheista henkilöstösi kanssa. Lataa ilmainen opas.
 

Kirjoittaja on Hämeen Yrittäjien tiedottaja ja hänellä on yli 40 vuoden kokemus erilaisista työyhteisöistä. Hyvinvoiva työyhteisö on kannustava, innostava ja yhteen hitsautunut porukka, jossa kukin pistää itsensä likoon yhteisen menestyksen edestä. Sellaisesta sakista löytyy tärkeä ME-henki.

Hämeen Yrittäjien työntekijät ja luottamushenkilöt kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Kaarina Suvisuo

Kirjoittaja on Hämeen Yrittäjien tiedottaja ja aktiivinen viestijä, dialogiloikan ottanut vuorovaikuttaja.