Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ihmisiä ja yrityksiä on tuettava kriisin yli

Suomi on siirtymässä koronaepidemian torjunnassa vaiheeseen, jossa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin. Rajoitustoimien asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatetta toteutetaan laajasti.

Sen lisäksi, että viruksen leviämistä yhteiskunnassa estetään, on kriisin sosiaalisten ja taloudellisten seurauksien hallinta avainasemassa siinä, että voimme mahdollisimman nopeasti palata niin normaaliin arkeen kuin mahdollista. Siksi hallitus pyrkii kaikin mahdollisin keinoin tukemaan niin ihmisiä kuin yrityksiä kriisin yli.

Moni yrittäjä pohtii nyt, selviääkö poikkeusoloista ja koska liiketoiminnassa on mahdollista palata normaaliin. Valitettavasti vastauksia on tarjolla rajatusti, sillä uhka epidemian uudelleen kiihtymisestä on edelleen olemassa ja myös kansainvälisen talouden näkymät ovat arvaamattomat. Hallitus on monen muun asian ohella saanut kritiikkiä myös yritysten tukitoimista, mutta yhteisenä tahtotilana on ollut ja on edelleen pelastaa niin moni yritys kuin mahdollista.

Samalla kun yrityksille on sallittu väliaikaisesti työntekijöiden lomauttaminen kevyemmällä menettelyllä, on haluttu parantaa lomautettujen ja työttömien toimeentulon turvaa. Sosiaaliturvasta vastaavana ministerinä pidän tärkeänä, että myös yrittäjien oikeutta työttömyysturvaan on väliaikaisesti laajennettu. Ei ole järkevää velvoittaa ihmisiä lopettamaan koko yritystoiminta, jotta saisi oikeuden perustoimeentuloon.

Yrittäjien sosiaaliturva on aihepiiri, joka herättää paljon erilaisia näkemyksiä, mutta laajasti yksimielisiä ollaan siitä, että uudistuksille on jatkossakin tarvetta. Siksi hallitus on ohjelmassaan sitoutunut selvittämään eri vaihtoehtoja yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi.

Viime viikolla julkaistu perustulokokeilun loppuraportti oli tuloksiltaan monella tapaa lupaava ja tarjoaa tärkeää evästystä juuri käynnistyneeseen sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen. Nykyistä yksinkertaisempi ja universaalimpi perusturva ilman kohtuutonta paperisotaa helpottaisi yrittäjien asemaa myös poikkeusolojen jälkeen.

 

Hämäläiset päättäjät kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Aino-Kaisa Pekonen
Aino-Kaisa Pekonen

Kirjoittaja on riihimäkeläinen sosiaali- ja terveysministeri.