Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koronalasku voidaan maksaa vain työllä ja yrittämisellä

Koronakriisin varjolla hallitus on lykännyt työllisyystoimien valmistelun tulevaisuuteen. Alun perin hallituksen oli tarkoitus päättää hallitusohjelman mukaisista työllisyyttä parantavista toimista pääsiäisen kehysriihessä mutta silloin saatiin päätetyksi vain se, että asiaan palataan syksyn budjettiriihessä. Koronakriisin myötä tarve vaikuttaville työllisyystoimille on kasvanut entisestään. Työllisyyttä ei voida myöskään rakentaa pelkkien julkisten tukien, investointien tai palkkatukien varaan. Tarvitaan aidosti toimivia rakenteellisia toimia, joilla parannetaan työnteon ja yrittäjyyden kannustavuutta ja luodaan edellytyksiä yksityisen sektorin uusille työpaikoille.

Hämeen kauppakamari julkaisi tällä viikolla yrityksille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselyn mukaan jopa 80 % yrityksistä kertoi koronakriisin vaikuttaneen negatiivisesti yritystoimintaan. Vain 15 % yrityksistä kertoi liikevaihtonsa pysyneen ennallaan koronakriisin aikana. Yritykset tarvitsevat tukea selvitäkseen koronakriisin aiheuttamista vaurioista mutta ennen kaikkea yritykset tarvitsevat uudistuksia, jotka mahdollistavat niiden pääsyn kasvu-uralle.

Hallituksen suunnittelemat panostukset liikennehankkeisiin ovat tervetulleita. Raideliikenteen parannusten lisäksi tarvitaan merkittäviä panostuksia tiestön korjaus- ja parannushankkeisiin. Infra-investoinnit eivät kuitenkaan yksin riitä. Yritykset kaipaavat laajempaa mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen. Samoin tarvitaan investointeihin ja työllistämiseen kannustavaa verouudistusta.

Päätösten lykkäämisen ja erilaisten tiekarttojen piirtelyn sijaan hallituksen on nyt aika lopettaa vatulointi ja tuoda viimeistään syksyn budjettiriihen yhteydessä toimenpidekokonaisuus, jolla luodaan edellytykset työllisyyden nopealle nostamiselle. Työnteon ja yrittäjyyden verotusta ei myöskään ole varaa kiristää. Muutoin Suomi tulee juuttumaan syvälle koronasuohon ja nouseminen taloudellisesta ahdingosta tulee kestämään todella kauan.

Päivi Räsänen

Hämäläiset päättäjät kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Päivi Räsänen
Päivi Räsänen

Kansanedustaja
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja (kd)
Riihimäki