Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mahdollistaako kuntasi parhaat yrittämisen olosuhteet?

Suomen Yrittäjät kysyy joka toinen vuosi jäseniltään heidän näkemyksiä kuntien elinkeinopolitiikasta. Tämä Elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely käynnistyi helmikuun puolivälissä: Suomen Yrittäjien kaikki jäsenet ovat saaneet perjantaina 16.2. sähköpostia Iro Researchilta ja vastauslinkin kyselyyn. Se sähköposti kannattaa avata ja kyselyyn vastata!

Kyselyssä voit kertoa mihin suuntaan kotikuntasi elinkeinopolitiikka on kehittynyt hankinnoissa, oppilaitosyhteistyössä, päätöksenteossa ja yrityspalveluissa viimeisen kahden vuoden aikana.

Aiempien kyselyiden tuloksista voi päätellä, että asukasmäärältään pienissä, alle 10 000 asukkaan kunnissa yrittäjät ovat keskimääräistä tyytyväisempiä elinkeinopolitiikkaan. Näissä kunnissa toimijat tuntevat toisensa hyvin ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Lisäksi kuntastrategiat ja elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat ihmisten kokoisia ja ne on jalkautettu osaksi kunnan jokapäiväistä toimintaa.

Työllisyysaste Suomessa on Pohjoismaihin verrattuna matala. Yhteiskuntamme hyvinvointi ja koko tulevaisuus rakentuvat hyvälle työllisyyskehitykselle. Palkansaajista kolme neljäsosaa työskentelee yksityisen sektorin palveluksessa, joka puolestaan on viimeiset vuodet vastannut uusien työpaikkojen syntymisestä. Suomen Yrittäjät edustaa yli kolmannesta maamme noin 283 000 yrityksestä.

On tärkeää, että mahdollisimman moni yrittäjä vastaa kyselyyn. Toisaalta tärkeää on, että mahdollisimman moni kunta hyödyntää kyselyn tuloksia. Yksi hyvä keino on parhailta oppiminen: jalostetaan hyvät käytännöt entistä paremmiksi omassa kunnassa.

Valtakunnalliset ratkaisut esimerkiksi työmarkkinarakenteista, verotuksen kannustavuudesta, sääntelystä tai yksinyrittäjien asemasta vaikuttavat paikallisesti. Mitä paremman toimintaympäristön eduskunta pystyy yrittäjille lainsäädännön puitteissa tarjoamaan, sitä paremmat edellytykset yrityksillä on kasvaa ja työllistää.

Toinen puoli yrittäjyyden olosuhteista rakentuu kuntien ja tulevien maakuntien tarjoamista palveluista, kuten esimerkiksi lupa-, tontti- ja toimitila-, infra-, koulutus- ja neuvontapalveluista.

Mitä paremmin kunta ja maakunta pystyvät valjastamaan resurssinsa palvelemaan yrityksiä, sitä enemmän yritykset työllistävät, maksavat veroja ja luovat uusia palveluita. Elinvoimainen kunta on yritysmyönteinen.

Mittariston tulokset julkistetaan toukokuussa Kunnallisjohdon seminaarissa Tampereella. www.kunnallisjohto.fi

Hämeen Yrittäjien työntekijät ja luottamushenkilöt kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Jouni Lehtonen
Jouni Lehtonen

Kirjoittaja on Hämeen Yrittäjien viestintäpäällikkö ja Hämeen Yrityssanomien päätoimittaja.