Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Matala työllisyysaste pitää yllä hämäläistä köyhyyttä

Kanta-Hämeessä toimii noin 8 200 yritystä. Joulukuussa avoimia työpaikkoja oli maakunnassamme 1 120. Toisaalta työttömiä oli samaan aikaan 7 242.

Maakuntamme työllisyysaste on 74 % ja siten korkeampi kuin maassa keskimäärin. Miten parannamme työllisyysastetta myös tulevaisuudessa, kun korkeasuhdanne ei enää auta kasvun rakentamisessa? Mistä rakentuvat työllistämisen ja työllistymisen esteet? Nämä ovat tulevien vaalien ydinkysymyksiä.

Suomessa on Pohjoismaiden alhaisin työllisyysaste. Sen pitäisi nousta lähemmäksi 80 prosenttia, mikäli hyvinvointiyhteiskunnan palvelut halutaan jatkossa säilyttää. Suomen työmarkkinoiden rakenteet pitävät osaltaan työttömyyttä korkeana, eikä tilanne korjaudu edes suhdannekäyrien kiivetessä ylämäkeä.

Matala työllisyysaste suurin hyvinvoinnin uhka

Tarvitaan konkreettisia keinoja tämän tavoitteen toteutumiseksi: työpaikka syntyy ainoastaan, jos sekä työn tarjoaminen että vastaanottaminen ovat kannattavaa. Lainsäädäntöä on kehitettävä näistä tavoitteista lähtien. Yrittäjien vaaliteema on Kasva Suomi: kasvun esteitä on purettava ja hyvinvoinnin tekijöitä turvattava.

Työmarkkinoita tulee uudistaa niin, että työllistäminen tulee helpommaksi. Paikallisen sopimisen lisääminen on välttämätöntä. Sitä ei pidä ymmärtää väärin; lähtökohta ei ole työntekijän aseman heikentäminen. Työehtosopimus on edelleen ehtojen ”perälauta”, mutta asioista voitaisiin työpaikkatasolla – yhdessä – sopia myös toisin.

Paikallinen sopiminen on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä. Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä 20 000 on järjestäytyneitä ja 70 000 järjestäytymättömiä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on siten paikallisen sopimisen mahdollisuuksien ulottumattomissa.

Esimerkiksi sunnuntai- ja ylityökorvauksesta sopiminen on tehtävä mahdolliseksi työpaikoilla. Lisäksi tarvitaan muutoksia, jotka lisäävät palkkaushalukkuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijän takaisinottovelvollisuudesta luopuminen ja työntekijän ensimmäisen sairauspäivän säätäminen palkattomaksi.

Näin puretaan työllistämisen esteitä. Näin lisätään yritysten kykyä ja halua palkata lisää työvoimaa. Meille on sydämenasia saada hämäläisille töitä ja turvata yritysten kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa. Me haluamme, että Suomi kasvaa!

Hämeen Yrittäjien työntekijät ja luottamushenkilöt kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Juha Haukka

Kirjoittaja on Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja.