Etsi

Emergency banner

Mitä mahdollisuuksia amisuudistukset tuovat yrittäjille?

Ammatillisen koulutuksen reformi. Amisuudistus. Opiskelijat työelämään oppimaan. Opiskelijat yrityksiin. Sysätäänkö opiskelijat yrittäjien vastuulle? Siirtyykö koulutus luokkahuoneesta kokonaan pois?

Näitä ja monia muita väitteitä ja kysymyksiä pyörii ammatillisen koulutuksen uudistusten ympärillä. Keskustelusoppaa on hämmentämässä monet eri tahot koulutuksen järjestäjistä työnantajiin ja asiantuntijoihin.

Mutta mistä siinä on sitten kyse ja mitä mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen uudistukset antavat yrittäjille ja yrityksille? Vuoden 2018 alussa astui voimaan kokonaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Lain myötä ei ole enää erikseen nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta, vaan koko ammatillinen koulutus on yhden sateenvarjon alla. Kyse ei ole siis uudistuksesta vain nuorten kohdalla, vaan se koskettaa kaikkea ammatillista koulutusta.

Uudistuksen myötä osaamisen ja ammattitaidon hankkimistapoja pyritään monipuolistamaan aiempaa enemmän opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan työnantajan tarpeista käsin. Myös tutkintorakenteet uudistuvat ja tutkintojen määrä vähenee 350:stä 160:een. Muutoksilla pyritään vastaamaan ja reagoimaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tutkintojen vähetessä yksilöllinen valinnaisuus kuitenkin lisääntyy.
 

Mikä ihmeen koulutussopimus?

Amisuudistuskeskustelussa ehkä eniten on noussut esille koulutussopimus, jota Suomen Yrittäjät on pitkään ajanut. Koulutussopimus tarkoittaa ei-työsopimussuhteista työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoa. Se on kuin entinen työharjoittelu, mutta kestoltaan entistä joustavampi. Koulutussopimuksessa opiskelijalle ei makseta palkkaa ja koulutuksen järjestäjä ei maksa työnantajalle koulutuskorvausta. Koulutussopimus on niin työnantajalle kuin opiskelijalle oiva mahdollisuus katsoa, miten homma toimii ja onko ala opiskelijalle oikea. Toimiva koulutussopimussuhde on hyvä väylä vaikkapa oppisopimukseen ja pitkäkestoisempaan työsuhteeseen! Haja-asutusalueilla se tarjoaa erinomaisen keinon kouluttaa ihmisiä omilla asuinalueillaan. Koulutussopimus ei tarkoita, että ketään ”sysättäisiin” yrityksiin oppimaan, vaan koulutussopimus solmitaan aina tapauskohtaisesti, opiskelijan ja työnantajan tarpeisiin pohjautuen.
 

Mitä uutta oppisopimuksessa?

Oppisopimuksen osalta suurin muutos amisuudistuksessa liittyy oppisopimuksen kestoon. Muutosten myötä oppisopimuksen voi solmia myös tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin, kun aiemmin lähdettiin pääsääntöisesti tutkintotavoitteisuudesta. Yrittäjille tämä tarkoittaa mm. sitä, että oppisopimusopiskelijalle/työntekijälle voi solmia oppisopimuksen vaikkapa kesätyön ajaksi. Tavallinen oppisopimus edellyttää edelleen työehtosopimuksen mukaista palkkausta ja 25 viikkotunnin työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta.
 

Yrittäjänä voit kehittää yritystäsi ja ammattitaitoasi

Muista yrittäjänä hyödyntää myös yrittäjän oppisopimusmahdollisuus. Päätoimisena yrittäjänä voit itse opiskella usein pienin kustannuksin (pääsääntöisesti oppilaitokset eivät peri opiskelijamaksuja) yrittäjän oppisopimuksella tutkintoja tai tutkinnon osia. Monella yrittäjällä on tarvetta myynti-, markkinointi-, hinnoittelu-, tuotteistamis- ja muuhun koulutukseen. Näitä teemoja käsitellään esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnoissa. Yrittäjyysosaamisen karttuessa voit kehittää johtamisosaamistasi yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon avulla. Yrittäjällä on oppisopimuksella mahdollisuus opiskella myös muita tutkintoja.

Erilaisissa yrityksen muutostilanteissa voit keskustella koulutuksenjärjestäjän edustajan kanssa myös yrityksen kehittämispalveluista. Yksi varteenotettava yrityksen kehittämispalvelu on ELY-toimistojen kanssa sovittava yhteishankintakoulutus.

Kolme tärkeää pointtia ja mahdollisuutta nuorelle yrittäjälle:

1.) Koulutussopimuksella voit tarjota opiskelijalle paikan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Samalla koulutat ehkä myös tulevaisuuden työntekijäsi?

2.) Uudistuneet oppisopimuksen mahdollisuudet antavat Sinulle mahdollisuuden tarjota oppisopimuspaikan esimerkiksi kesätyöntekijälle.

3.) Muista hyödyntää itse yrittäjän oppisopimuksen mahdollisuuksia! Saat maksuttoman koulutuksen lisäksi erinomaisia verkostoja.
 

Mistä eteenpäin?

Suomen Yrittäjien amisuudistuksen asiantuntijat Terhi Haapaniemi ja Merja Paloniemi auttavat Sinua kaikissa amisuudistusta koskevissa kysymyksissä. Voit olla heihin yhteydessä, mikäli haluat tietoa, mistä lähteä omalla alueella liikkeelle koulutussopimusasioissa tai mistä saisi tietoa oman osaamisen kehittämisestä. Haapaniemi toimii eteläisen Suomen alueella ja Paloniemi Oulusta käsin pohjoisessa Suomessa.

Yhteystiedot:

Terhi Haapaniemi, , p. 050 359 6662 (eteläinen Suomi)

Merja Paloniemi, , p. 050 352 3326

Hämeen Yrittäjien neuvontarenkaan ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat avaavat ajankohtaisia aiheita.

Terhi Haapaniemi

Kirjoittaja työskentelee Suomen Yrittäjillä ammatillisen koulutuksen asiantuntijana.

www.yrittajat.fi/amis