Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Onko paha paikka?

Esitämme otsikon kysymyksen nykyään lähes tervehdyksenä soittaessamme jollekin. Näin mobiiliaikakautena emme tiedä millaisessa tilanteessa puhelimeen vastannut on. Ennen saattoi olla varma, että puhelin sijaitsi tuvassa tai toimistossa paraatipaikalla, eikä näin ollen tarvinnut kantaa huolta vastaajan mahdollisesta tukalasta asemasta puhelimen äärellä. Onko paha paikka? Työpuhelimeen vastaajalla sellainen saattaa olla. Työelämä kaikessa hektisyydessään voi antaa aiheen vastata, että on.

Suomen Yrittäjien tuoreesta Yrittäjä – hyvä työnantaja -selvityksestä käy ilmi, että pienillä työpaikoilla työolot ovat hyvät. Pieni yritys on hyvä paikka. Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri kertoo, että luottamus ja tiedon kulku on sitä parempi, mitä pienemmästä työpaikasta on kyse. Pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset, tietoja välitetään avoimesti.

Yrittäjien uudet valiokunnat ja verkostot aloittavat työtään järjestön hallituksen ja johdon apuna. Työmarkkinavaltuuskunnan tuore tammelalainen jäsen, Timo Nummela, nostaa viimeisimmässä Hämeen Yrityssanomissa esiin paikallisen sopimisen. Työmarkkinabarometri vahvistaa näkemystä, että erityisesti pienissä yrityksissä edellytykset työpaikkasopimiselle ovat hyvät. Ongelmana on se, että lainsäädäntö antaa liian vähän tilaa hyödyntää tätä luottamusta.

Yrittäjien näkemys on, että hallituksen keskeinen tehtävä on poistaa lainsäädännöstä sopimisen kiellot. Sopimisen mahdollisuuksia tarvitaan lisää, eikä ketään saa sulkea työpaikkasopimisen ulkopuolelle, järjestäytymisestä riippumatta. Alle 50 henkilöä työllistävät pienet yritykset ja mikroyritykset työllistävät yhteensä lähes puolet yksityisen sektorin työntekijöistä. Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Toivottavasti jatkossa näissä yrityksissä voidaan paikallisesti sopien vastata puhelimeen, että: ”Terve, tämä on hyvä paikka”.

Kirjoitus on Hämeen Yrityssanomien 1/2018 pääkirjoitus.

Hämeen Yrittäjien työntekijät ja luottamushenkilöt kirjoittavat yrittäjille tärkeistä asioista.

Jouni Lehtonen
Jouni Lehtonen

Kirjoittaja on Hämeen Yrittäjien viestintäpäällikkö ja Hämeen Yrityssanomien päätoimittaja.