Etusivu > Hämeen Yrittäjät > Palvelut > Kansain Valistyminen > Hankinta Asiamies Neuvoo Ja Auttaa > Kansainvalistyminen

Etsi

SNOwMan -hanke

(Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries)
Hankkeessa paneudutaan omistajayrittäjävetoisten pk-yritysten kasvun mahdollistamiseen parempien menetelmien, prosessien ja työkalujen avulla. Näihin innovaatioihin kuuluvat mm. liiketoimintamallit, uudet myynti- ja markkinointikanavat ja strategiat sekä palvelumallit ja organisatoriset innovaatiot. Tulokset muodostavat eräänlaisen työkalupakin, jonka menetelmillä, prosesseilla ja työkaluilla mahdollistetaan tehokas dialogi omistajayrittäjien kanssa strategisten liiketoimintamallien kehityksestä.

Hankkeen toteutusaika 1.10.2017 – 30.9.2020. Hanketta hallinnoi VIA University College Tanskasta. Hankkeessa on yhteensä 13 toteuttajaa Suomesta, Tanskasta, Puolasta, Liettuasta ja Saksasta. Suomesta mukana ovat Hämeen Yrittäjät, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Suomen Yrittäjäopisto. Hanketta rahoitetaan Itämeren alueen ohjelmasta (Interreg Baltic Sea Region).

Hämeen Yrittäjissä hankkeen projektipäällikkönä toimii palvelupäällikkö Timo Ilomäki

Hankkeen kansainväliselle sivustolle tästä >>>