Etsi

Tiedote

Vientiyrityksen on löydettävä oikeat kanavat ja markkinat

Hämeen Yrittäjät on palkinnut forssalaisen Uusioaines Oy:n Hämeen vientipalkinnolla. Tuloksellisesta ja määrätietoisesta vientitoiminnasta myönnetty palkinto luovutettiin yrittäjä Jari Stenbergille Kasva ja kansainvälisty -tapahtumassa Hämeenlinnan Verkatehtaalla torstaina.

Forssalaisen Uusioaineksen historia rakentuu Stenberg-Yhtiöiden toiminnalle. Kyseinen yritys alkoi työstää 1980-luvulla ikkunalasia lasivillan raaka-aineeksi. Vuonna 1994 Jari Stenberg perusti sisarustensa kanssa Suomen Uusioaineksen ja investoi Suomen ensimmäiseen keräyslasin puhdistuslaitokseen. Isoja asiakkaita olivat A. Ahlström ja Karhulan Lasi.

Vuonna 1999 Stenberg-Yhtiöiden kiviaines- ja maansiirtobisnes myytiin Lemminkäiselle ja Suomen Uusioainekselle jäi lasinkäsittely. Lasitehtaita ajettiin tuolloin Suomessa alas ja oli etsittävä uusia markkinoita. Uusioaines alkoi markkinoida lasimursketta Venäjälle. Globaali taantuma ja sen myötä ruplan romahdus 2008 romautti myös viennin Venäjälle.

- Kauppa venäläisten kanssa oli reilua ja rehellistä. He ilmoittivat tuolloin, että kiinnostusta kaupankäyntiin on edelleen, mutta ei ole rahaa millä maksaa, Jari Stenberg muistelee.

Jälleen oli etsittävä uusia asiakkaita, nyt suunnattiin muualle Eurooppaan, josta löytyi asiakkaiksi pullojen ja tasolasin valmistajia.

Tuloksellista tuotekehitystä

Uusioainekseksi nimensä lyhentänyt yritys lähti kehittämään uutta tuotetta, puhdistetusta kierrätyslasista valmistettua vaahtolasimursketta vuonna 2010. Sitä käytetään eriste- ja kevennemateriaalina infra- ja talonrakentamisessa. Suomalaiselle vaahtolasimurskeelle on löytynyt markkinoita Ruotsista ja Norjasta. Myös Englanti on yksi viennin kohdemaista.

Yritys on panostamassa vientiin entistä enemmän. Viime vuonna pestattiin kaupalliseksi johtajaksi Markku Koponen. Hän on lähtenyt henkilökunnan kanssa rakentamaan Foamit-tuotemerkillä myytävälle vaahtolasimurskeelle määrätietoisesti markkinoita ja avaamaan väylää myös pienemmissä erissä esimerkiksi rautakaupoissa myytäville tuotteille.

- Rakennusala on konservatiivinen ja uuden tuotteen tuominen markkinoille ottaa aikaa, Koponen sanoo.

Puhdistetusta lasimurskeesta kaksi kolmasosaa menee vientiin. Vaahtolasimurskeesta vientiin menee noin viidennes. Siinä on Uusioaineksen edustajien mukaan mahdollisuus kasvuun.

– Infrarakentamisessa sillä on ollut hyvä vastaanotto. Nyt teemme töitä, että saisimme sitä markkinoitua talonrakennuspuolella, Koponen kertoo.

Rohkeasti edelläkävijäksi

Jari Stenberg muistelee lähtöä vientimarkkinoille. Oli toimittava ladunavaajana ja edettävä hartiapankin avulla.

- Silloin kun aloitimme ei ollut mitään vientitukia eikä juuri muutakaan apua. On erittäin hyvä, että nykyisin on verkostoja ja apua saatavissa. Esimerkiksi Tekes ja Ely ovat erinomaisesti pienten yritysten viennin tukena.

Markkinakanavien löytäminen on erittäin tärkeää. Stenberg rohkaisee vientiä tekeviä tai harkitsevia käymään erilaisissa tilaisuuksissa etsimässä vinkkejä ja verkostoitumassa. Hän sanoo, että yrittäjän segmentti voi olla kapea, mutta sillä pärjää, kun vain löytää oikeat kanavat ja markkinat.

- Isoilla laitumilla voi olla mitä vain mahdollisuuksia, vientitoiminnan konkari muistuttaa.

Uusioaines on lähtenyt aina liikkeelle rohkeasti ja innovatiivisesti. Yritys on tehnyt mittavia investointeja muun muassa vaahtolasin käsittelyyn. Yrityksessä on vahvaa erikoisosaamista ja työntekijöinä on kohdemaat hyvin tuntevaa henkilöstöä.

Keskeinen sijainti valttina

Tuotteiden sertifioinnin pitää olla kunnossa, kun lähtee tarjoamaan tuotteita ulkomaille. Myös logistiikan tulee toimia, tavaran pitää olla asiakkaalla sovitusti. Uusioaines käyttää kotimaan maantiekuljetuksissa enimmäkseen omaa kalustoa. Forssan sijaintia Stenberg kiittelee.

- Puhdistuslaitosta suunniteltaessa laskimme sijaintivaihtoehtoja, mutta tämä on logistisesti hyvä paikka. Mutta kakkostien korjaus on turvallisuuden kannalta tärkeä asia, hän muistuttaa pitkään tapetilla olleesta tieasiasta.

Uusioaineksen tuotteet kulkevat Eurooppaan laivarahtina Turun satamasta, joten myös 10-tie on yritykselle tärkeä maantieyhteys. Yhteen laivalliseen menee lastia noin 100 yhdistelmäajoneuvokuormaa.

– Vientitoiminta on kansantaloudellisesti tärkeää. Rajojen merkitys Euroopassa on hälvennyt. Suomalaisten yritysten pitää kansainvälistyä, Jari Stenberg painottaa.

 

Faktaa

Uusioaines Oy

Perustettu: 1994 (vuoteen 2009 asti Suomen Uusioaines Oy)
Omistus: Jarkir Oy, 100 %
Yrittäjä: Jari Stenberg
Liikevaihto: 18 M€
Työntekijöitä: noin 50
Toimiala: Kiertotalous, lasinkäsittely
Vienti: tuotannosta noin 35 %, liikevaihdosta 20 %
Vientimaat: Viro, Ruotsi, Norja, Englanti, Keski-Euroopan maat
Asiakkaat: Vaahtolasimurske: maan- ja talonrakennusurakoitsijat, kunnat ja kaupungit, rautakaupat ja suunnittelutoimiala sekä lasimurske: pakkaus- ja tasolasi- sekä mineraalivillateollisuus