Etsi

Yrittäjyys
Tiedote

Työvoiman saatavuus varmistettava ja investointiuskoa vahvistettava

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä: 31 prosenttia Kanta-Hämeen pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 11 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018.

Pk-yrityskentän odotukset ovat edelleen varsin myönteiset. Näkymiä hyvänä pitäviä pk-yrityksiä on enemmän kuin odottavia yrityksiä. Valtaosa pk-yrityksistä uskoo henkilöstön määrän pysyvän ennallaan, joka viides vastanneista uskoo voivansa palkata lisää henkilöstöä. Kanta-Hämeen alueella henkilökunnan määrän muutosodotukset ovat kevään tilannetta myönteisemmät saldoluvun ollessa nyt +13, kun se keväällä oli +8. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+14) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2018 (+17).

- Hämeessä yritykset jatkavat rekrytointeja, tältä osin odotukset ovat kevättä myönteisempiä. Tämä tulee tarkoittamaan myös joillakin aloilla rekrytointiongelmia, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Kanta-Hämeen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Silti investointiodotukset ovat pysyneet varsin alhaalla. Investointiodotukset ovat Hämeenlinnan seudulla ja Hyvinkään-Riihimäen seudulla hieman muuta maata myönteisemmät. Forssan seudulla investointihalukkuus on vähäisempää.

Rahoitusta investointeihin tulee helpottaa ja rahoituksen hakemisen menettelyjä yksinkertaistaa, sillä investointiodotusten alavire vaimentaa tulevaa kasvupotentiaalia.

- Investoinnit ovat käytännössä olleet käyttöomaisuuden poistoja pienempiä lähes kymmenen vuotta. Investointien taso näyttäisi pysyvän samalla tasolla seuraavan vuoden aikana. Tämä korostaa tarvetta muun muassa kehittämisavustusten allokointiin investointeja tukevalla tavalla, Haukka painottaa.

Vahvasta talouskasvusta huolimatta voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt yllättäen laskuun. Se on huolestuttavaa sillä kasvuyritykset ovat talouskasvun tekijöitä ja työllistäjiä.

– Tässä barometrissa voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on yhdeksän prosenttia, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin keväällä. Myös kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt lievään laskuun, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen toteaa.

Tiivistetysti syksyn Pk-yritysbarometri kertoo, että pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotuksissa huippu on ohitettu, vaikka suhdannenäkymät säilyivät melko hyvinä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät, puh. 050 433 0134