Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hämeen Yrittäjien lausunto Ympäristöministeriölle 30.5.

Suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee päätöksiä, jotka herättävät luottamusta lisäten kotimaista kysyntää ja samalla laajemmin taloudellista toimeliaisuutta. Jätelainsäädäntö luo viitekehystä vihreälle elvytykselle. Hämeen Yrittäjien mielestä päätökset, jotka vahvistavat kokonaiskysyntää ja samalla vähentävät päästöjä suoraan tai epäsuorasti, ovat kannatettavia. Tämän kaltaisten päätöksien tulee olla nopeavaikutteisia ja oikein kohdennettuja toimiakseen vastasyklisesti.

Hallituksen esitysluonnos jätelain muuttamisesta toimisi päinvastoin. Mikäli jätelaista poistettaisiin kiinteistön haltijan valintaan perustuva malli, johtaisi se markkinoiden keskittymiseen. Markinnadiversiteetin vähentymisen myötä, myös alalla syntyvien innovaatioiden määrä vähenee. Muutoksien vaikutukset lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä olisivat työtä ja verotuloja vähentäviä.

Lakimuutos vähentäisi toimialan luottamusta. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yritysinvestointien määrä vähentyisi verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Tämä johtaisi suomalaisen ympäristötoimialan suhteellisen kilpailukyvyn heikentymiseen. Tuoreessa raportissaan OECD korostaa vihreän elvytyksen tärkeyttä noustessa koronakriisistä. Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta antaa asiassa vastakkaisen viestin.

Hämeen Yrittäjät

puheenjohtaja Minna Nissilä

Hämeen hankintaneuvonta

yritysneuvoja EAT, toimitusjohtaja Juha Haukka