Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Järjestö
Tiedote

Hämeen Yrittäjät, aluejärjestön kokouskannanotto 13.10.: Yrittäjiä tarvitaan hyvinvointialueen valmisteluun

Hämeen Yrittäjät esittävät yhteistyön aloittamista elinkeinoelämän ja hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) välillä.

Hämeen Yrittäjät esittävät yhteistyön aloittamista elinkeinoelämän ja hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) välillä. Esitämme, että VATEn ja Yrittäjien välillä aloitetaan kuukausittaiset avoimet tapaamiset. Hämeen Yrittäjät sitoutuu järjestämään nämä tapaamiset sekä kutsumaan kaikki alueen toimijat mukaan niihin. Avoimien tapaamisten pohjalta saattaa ilmetä tarvetta myös tarkempien yhteisten työryhmien perustamiselle. Vastaava toimintamalli on otettu käyttöön jo Keski-Suomessa.

Kanta-Hämeen maakunnan yhteinen tavoitetila on lisätä elinvoimaa ja asukkaidensa hyvinvointia. Se syntyy laaja-alaisella yhteistyöstä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin hallinnon alojen välillä. Yhteistyöllä luodaan ennakoitavuutta, resurssiviisautta ja ennen kaikkea luottamusta.

Taustalla merkittävä joukko sote-palveluyrittäjiä

Hyvinvointialueen valmistelua on viety toistaiseksi eteenpäin vain julkisen sektorin toimijoilla, asiakkaiden, sidosryhmien ja yksityisten palvelutuottajien jäädessä toistaiseksi sen ulkopuolelle. Valmistelussa tulisi noteerata, että yksityinen sektori on merkittävä hyvinvointialueen kumppani. Kanta-Hämeessä on yli tuhat sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavaa yritystä tai ammatinharjoittajaa. Näistä yrityksistä 50 työllistää 5 henkilöä tai enemmän ja niistä 14 työllistää yli 20 henkilöä.

Valtaosa yrityksistä on paikallisia. Niiden elinkeino ja työtulo ovat kiinni muutoksesta sekä sen ennakoitavuudesta. Nämä yrittäjät työllistävät ja maksavat veronsa kotikuntaansa sekä tulevaisuudessa myös maakuntaan. Yritykset edustavat asiantuntijuuden lisäksi vahvaa näkemystä asiakasrajapinnasta ja kustannustehokkuudesta. Yritykset muodostavat myös merkittävän resurssin, millä voidaan vastata palvelukysynnän vaihteluihin.

Valmistelun vaiheet

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu on käynnistetty heinäkuussa väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) johdolla. Sen johdolla valmistelu jatkuu ensi vuoden helmikuun loppuun saakka. Vuoden vaihteessa olevissa aluevaaleissa valittava aluevaltuusto aloittaa maaliskuun alussa 2022. Muodollinen vastuu valmistelusta siirtyy tuolloin valtuustolle.

Käytännössä väliaikaisen valmistelutoimielimen alainen toimisto johtaa valmistelutyötä tällä hetkellä ja johtaa sitä myös aluevaltuuston valinnan jälkeen. Poliittinen ohjaus tapahtuu aluevaltuustossa, mutta valmistelu ja operatiivinen toiminta hoidetaan virkamiestyönä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Lisätietoja: Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät, puh. 050 433 0134