Parhaat yrittäjyyden olosuhteet

Hämeen Yrittäjien vaikuttamisen tavoitteena on luoda parhaat yrittäjyyden olosuhteet Kanta-Hämeeseen. Se on yrittäjäliikkeen
tulevaisuuden tavoite, jossa Hämeen elinvoima kumpuaa yrittäjyyden parhaista olosuhteista.

Hämeen Yrittäjien tehtävä on sitouttaa henkilöstö, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät yhteiseen näkemykseen, mitä tulevilla kehittämistoimenpiteillä saadaan aikaan.

Kuntien päätöksenteon yrityslähtöisyys

Päätöksien osallistava valmistelu ja läpinäkyvyys lisäävät päätöksenteon laatua. Hyvän valmistelun tuloksena luottamushenkilöt tietävät tulevien päätöksien vaikutukset alueen elinvoimalle. Päätöksien tulee tukea kunnan omaa strategiaa ja sen mukaista elinkeinopolitiikkaa.

Kuntavaalit

Huhtikuussa 2017 valitaan kuntauudistuksen mukaisten kunnanvaltuustojen päätöksentekijät. Kuntien tehtävät keskittyvät maakuntauudistuksen myötä elinvoimatekijöihin, jolloin yrittäjien  rooli päätöksentekijänä on entistä perustellumpi.

Maakuntauudistus

Kanta-Hämeessä maakuntauudistustyö käynnistyi 2015 SOTE-uudistuksen valmistelulla. Maakuntauudistuksen kokonaisuudistus on käynnistynyt kesällä 2016. Yrittäjien osallistuminen Suomen historian isoimpaan hallinnon muutokseen on tarpeen. Yrittäjyyden toimintaympäristö tulee muuttumaan. Haasteiden lisäksi tarjolla on myös suuria mahdollisuuksia. Yrittäjämäiset toimintamallit voiva tuoda tehokkuutta ja lisää elinvoimaa.

Paikallisyhdistys-aluejärjestö-Suomen Yrittäjät palveluketjun tehostaminen

Laatujärjestelmän mukainen palveluketjujen tehostaminen antaa paikallisyhdistyksille uusia työvälineitä ja tukea vaikuttamistyöhön

Kulttuuri osana alueen kilpailuetua

Kulttuuri on osa dynaamista elinkeinopolitiikkaa. Kulttuurialalla on merkityksellä alueen elinvoimalle taloudellisena hyötynä (suora) sekä alueen vetovoimaa lisäävänä (välillinen).