Kunnat | Yrittajat.fi

Etsi

Kunnat

Uudet kunnanvaltuustot aloittavat työskentelynsä 1.6.2017. Uudet päättäjät ovat isojen muutoksien avaintekijöitä. Kuntien tehtäväkenttä keskittyy elinvoimaan sote-tehtävien siirtyessä maakunnille. Valtuustokauden keskeisiä tavoitteita Kanta-Hämeessä ovat:

Hyvinvointia elinkeinopolitiikalla

Valtuustoilla tulisi olla käytössään ajantaisainen elinkeinopoliittinen ohjelma, joka suuntaa päätöksenteon valmistelua hallintorajat ylittäen. Vahva elinkeinopoliittinen näkemys luo elinvoimaa sekä tuo ketteryyttä ja muutoskestävyyttä kuntaan.

Mahdollistava maankäyttö

Kuntien kasvu ja kehittyminen nojaa toimivaan alueidenkäytön suunnitteluun. Kuntien maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa tulee kehittää. Kaavoitus- ja maankäyttösopimukset tulee ottaa tasavertaisesti kuntien keinovalikoimaan - yrityksien tasapuolinen kohtelu huomioiden.

Päätösten arviointi

Päätösten elinvoimavaikutusten (yritysvaikutusten) arviointi parantaa valmitelun laatua, lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä helpottaa luottamushenkilöiden työskentelyä. Toimintamallin jatkuva yhteinen kehittäminen on kuntien, yrittäjien sekä asukkaiden yhteinen asia. Tutustu myös Kunnat & Yrittäjyys sivustoon tästä linkistä >> (aukeaa omaan ikkunaan)

Hankinnoista työtä

Kunnalliset julkiset hankinnat ovat satojen miljoonien tasolla SOTE-uudistuksesta huolimatta. Tavoitteena on noudattaa eurooppalaista periaatetta "pienet ensin". Tämä tarkoittaa hankintojen muotoilua tavalla, että myös paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Hankinta-asiamiehen palvelut ja lisää asiasta >>

Asennetta osaamiseen

Kunnat huolehtivat yleissivistävästä koulutuksesta alueellaan. Laadukas koulutus on avain hyvään työelämään ja yrittäjyyteen. Työmarkkinoilla osaamisen ei yksistään riitä, vaan asenne ratkaisee. Uusien opetussuunnitelmien mukainen työ yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi on tarpeen jokaisessa kunnassa.

Lisätietoja ja yhteydenotot kuntavaikuttamiseen liittyvissä asioissa paikallisyhdistykseen tai yhteyshenkilöön aluejärjestössä alla:

Juha Haukka

Juha Haukka

Vuorotteluvapaalla

Yhteystiedot

Sibeliuksenkatu 11 A 1
13100 Hämeenlinna

Vuorotteluvapaalla 1.12.2017-29.5.2018
Toimitusjohtajan sijainen on Jouni Lehtonen

Timo Ilomäki

Timo Ilomäki

Palvelupäällikkö

Yhteystiedot

puh. 050 566 4563
Sibeliuksenkatu 11 A 1
13100 Hämeenlinna

Palvelut, koulutukset ja tapahtumat
Julkiset hankinnat ja hankintaneuvonta