Hämeen Yrittäjien viestintä

Hämeen Yrittäjät viestii strategisten tavoitteiden ja kehittämisohjelman mukaisesti ja noudattaen järjestön arvoja. Viestinnällä luodaan yrittäjämyönteistä ilmapiiriä maakuntaan nostamalla esiin yrittäjille tärkeitä ja edistettäviä asioita. Tavoitteena on jäsentyytyväisyyden ja sitä kautta jäsenpysyvyyden lisääminen ja uusjäsenhankinnan edistäminen.

Järjestön sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että kolmiportaisen järjestömme eri tasoilla ollaan tietoisia omasta ja muiden toimijoiden tehtävistä ja vastuista. Hämeen Yrittäjät edistää ja kehittää järjestön ja jäsenistön digitalisaatiota. Sähköisiä viestimiä ja sosiaalisen median käyttöä kehitetään ja näitä välineitä hyödynnetään viestinnässä.