Hämeen Yrittäjien viestintä

Hämeen Yrittäjät viestii strategiansa ja arvojensa pohjalta, luoden yrittäjämyönteistä ilmapiiriä Kanta-Hämeessä. Luomme mielenkiintoista sisältöä tiedottamalla, yrittäjätarinoilla ja tarjoamalla positiivisia keskustelunaiheita elinkeinoelämän toimijoille. Tavoitteena myös on jäsentyytyväisyyden, -pysyvyyden ja uusjäsenhankinnan edistäminen.

Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että kolmiportaisen järjestömme eri tasoilla ollaan tietoisia omasta ja muiden toimijoiden tehtävistä ja vastuista. Edistämme ja kehitämme digitalisaatiota hyödyntämällä aktiivisesti sähköisiä ja sosiaalisen median kanavia.

Ulkoisen viestintämme tärkeimmät välineet ovat tabloid-lehtenä ilmestyvä Hämeen Yrityssanomat, verkkosivuillamme julkaistava Hämeen yritysuutiset, jäsenistölle sähköpostitettava eViesti ja sosiaalisen median kanavat.

Lue tarkemmin sivultamme Julkaisut