Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hankinnat

Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista on merkittävästi tietoa saatavilla, koska kaupungin hankintatoimen viestintä on jatkuvan kehittämisen kohteena. Keskeinen osa hankintojen viestintää on kolme vuotta täyttävä Hankinnat ja Hämeenlinna -blogi (https://hmlhankinnat.blogspot.fi), jossa kerrotaan ennen kaikkea valmisteilla olevista tarjouskilpailuista ja josta löydät tärkeää tietoa muun muassa tarjouksen tekemisestä. Blogin oikeassa laidassa on monia hyödyllisiä linkkejä. Kannattaa myös seurata Hämeenlinnan hankintapäällikköä Twitterissä: @AapoKorte.

www.hameenlinna.fi/hankinnat/ -sivulta löydät koosteen Hämeenlinnan kaupungin hankintasopimuksista ja muista kaupunkia koskevista hankintasopimuksista. Hankintasopimuskoosteen lisäksi löydät ko. sivulta muun muassa luettelon Hämeenlinnan hankintakategorioista ja niiden yhteyshenkilöistä sekä ohjeen tarjouksen tekemisestä. Ko. sivulle on myöhemmin tulossa myös yhteenveto vuoden 2021 hankintasuunnitelmista.

Edellä mainitulta verkkosivulta, kuten myös blogin oikeasta laidasta, löytyvät myös linkit tarjousportaaleihin, joista näet Hämeenlinnan käynnissä olevat tarjouskilpailut. Tarjousportaalit ovat EU- ja kansallisia hankintoja sisältävä Tarjouspalvelu-portaali (https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna), pienhankintojen Pienhankintapalvelu-portaali (https://pienhankintapalvelu.fi/hameenlinna) sekä työllisyyspalvelujen dynaamisten pienhankintojen TyöllisyysSampo (https://hankintasampo.fi/tyollisyyspalvelut/). Huomioinet, että Tarjouspalvelu-portaalissa on myös jälki-ilmoituksia, joilla kerrotaan sopimuksen tekemisestä, eli jälki-ilmoituksen perusteella ei voi tehdä tarjousta.

Tarjouskilpailuja kannattaa etsiä lisäksi HILMA-ilmoituskanavasta (www.hankintailmoitukset.fi) esimerkiksi käyttämällä hakusanaa Hämeenlinna. Ko. haulla löytyi aamupäivällä 4.1.2021 yli 60 ilmoitusta.

Lisätietoja antaa Aapo Korte, hankintapäällikkö, puh. 050 464 3637, 
www.hameenlinna.fi
www.facebook.com/Hameenlinna
Twitter: @HMLkaupunki
Hankinnat ja Hämeenlinna: https://hmlhankinnat.blogspot.fi

Yleistietoa hankintalaista löytyy Suomen Yrittäjien sivuilta, joilta löytyy mm. jäsenille tarkoitettu hankintalakiopas.