Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Hauhon Yrittäjät

Historiaa

Hauhon yrittäjäyhdistyksen historia on kaksivaiheinen. Toisen maailmansodan jälkeen Suomeen perustettiin yrittäjäyhdistyksiä innolla. Yhtenä merkittävänä syynä tähän olivat valtiovallan toimenpiteet; uusi kirjanpitolaki ja myöhemmin liikevaihtoverolaki. Pystyäkseen vastaamaan näihin haasteisiin yrittäjät järjestäytyivät yhdistyksiksi, joiden yksi tärkeimmistä tehtävistä oli koulutuksen järjestäminen edellä mainituissa asioissa.

Näin myös Hauholla, jonne perustettiin yrittäjäyhdistys 40-luvun lopulla. Yhdistykset perustivat myös oman keskusjärjestön Yrittäjäliiton. Keskinäiset riidat lamaannuttivat kuitenkin keskusjärjestön toiminnan. Tästä oli puolestaan seurauksena uskon loppuminen myös paikallisyhdistyksissä ja toiminnan hiipuminen. Niinpä Hauhonkin yhdistys lopetettiin tiettävästi vuonna 1957.

Vuonna 1975 yrittäjien järjestäytyminen käynnistettiin uudestaan. Uusi keskusliitto SYKL perustettiin vuonna 1977. Hauhon paikallisyhdistys käynnistyi 1978. 

Tänä päivänä Hauhon Yrittäjät ry on aktiivisesti toimiva maaseutuyhdistys. Jäsenyrityksiä on yli 100. Järjestäytymisaste on korkea, yli 40 % toimivista yrityksistä, kun se koko järjestössä on keskimäärin 37% .

Yhdistyksen toimintaan kuuluu paikallistason edunvalvonnan ja koulutuksen lisäksi mm. vuosittaisten kesätorien järjestäminen sekä joka toinen vuosi julkaistava kunta- ja yrityspalveluesite.

Hauhon Yrittäjät huomioi vuosittain ansioituneen yrittäjähenkisen henkilön, joka on toiminnallaan esimerkillisesti markkinoinut Hauhoa ja hyödyttänyt sen elinkeinoelämää. Tällainen henkilö voidaan nimetä niskavuorineuvokseksi. Uusi neuvos julkistetaan vuosittain Niskavuoren markkinoilla.