Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lopen Yrittäjät

 

Yrittäjäyhdistyksen tarkoitus on toimia Lopella toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino-, ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.  Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton ja aluejärjestön kanssa: 

 1. Edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä.

2. Edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan tekemällä PK-yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

3. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa.

4. Edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittämistä toiminta-alueellaan.

5. Huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä.

6. Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia.

7. Toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Kuitenkin kaikki toiminta tapahtuu paikallispoliittisesti sitoutumattomana.

 

www.mkraudoitus.fi

Lammin Säästöpankki

OP Etelä-Häme