Etusivu > Asiasanat

Etsi

Helsingin kaupunki

Kunta
Helsingin kaupungin päiväkotiselvityksessä käytiin läpi sekä kaupungin omien että yksityisten päiväkotien rakennuslupia. 15.3.2019 julkistetun selvityksen mukaan yhteensä 71 päiväkodille ei ollut haettu rakennuslupaa tai niissä oli puutteita. Kaupunki aikoo varmistaa, että tilanne saadaan kuntoon syksyyn mennessä.
Kunta
Veneily ja vesiteitse liikkuminen kiinnostavat helsinkiläisiä ja matkailijoita. Perinteisen veneen omistamisen rinnalle kaivataan uusia, huolettomia ja kustannustehokkaita tapoja sekä verkkopalveluja, joiden kautta esimerkiksi veneilyyn liittyviä palveluja voi helposti varata ja ostaa. Tähän tarpeeseen Helsingin kaupunki vastaa Ahti-hankkeella, jonka tuloksena pääkaupunkiseudulle syntyy uusi veneilyalan yritysekosysteemi yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.
Työmarkkinat
Tarvitsetko kesäksi kiireapua, motivoituneen kesätyöntekijän tai kaipaatko kenties nuoren näkökulmaa ja osaamista some-asioissa? Tutustu Kesäseteliin, joka jaetaan kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille helmikuun alussa. Helsingin kaupunki korvaa nuoren palkanneelle työnantajalle Kesäsetelin arvon eli 300 euroa.
Puheenaihe
Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala kommentoi perjantaina 24.8. MTV Uutisissa Helsingin katutyömaiden vaikutusta alueen yrittäjien toimintaan. Oksalan mukaan erityisesti pitkäkestoiset katutyöt, kuten esimerkiksi Mechelininkadun kaksi vuotta kestävä korjausurakka, aiheuttavat harmia sekä yrittäjien toimintaan että asukkaiden arkeen. Nykyistä tehokkaammin toteutetuilla urakoilla saataisiin minimoitua niistä koituvaa kokonaistaloudellista haittaa.
Kunta
Helsinkiläisyritysten määrä kasvoi vuosien 2014 ja 2015 välillä, kertoo Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuore tilastojulkaisu. Yritysten määrän kasvusta huolimatta yhteenlaskettu liikevaihto vielä laski edellisvuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. Maltillisesta talouskasvusta johtuen muutokset yritysten lukumäärässä, henkilöstömäärässä ja liikevaihdossa vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna olivat kaiken kaikkiaan melko pieniä.
Kunta
Kaupunkilaiset, ulkoilijat ja matkailijat suuntaavat kesällä Ruoholahteen. Tule sinäkin! Helsingin kaupunki tarjoaa Ruoholahdentorilla kaksi pop up -myyntipaikkaa kesän ajaksi harrastus- ja virkistyspalveluille, jotka täydentävät alueen tarjontaa.
Kunta
Helsingin kaupungin rakenteet ja tehtävät muuttuvat merkittävästi seuraavan valtuustokauden aikana. Kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne uudistuu, kun Helsinki siirtyy pormestarimalliin kesäkuun 2017 alussa. Lisäksi koko maassa toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää muutaman vuoden kuluttua yli puolet kaupungin tehtävistä ja taloudesta Uudenmaan maakunnan järjestettäviksi. Muutokset tarjoavat kaupungille hyvän mahdollisuuden vahvistaa elinkeinopoliittista rooliaan edistää yritystoimintaa ja hyvinvointia pääkaupungissa.