Etusivu > Asiasanat

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Helsingin kaupunki

Työmarkkinat
Tarvitsetko kesäksi kiireapua, motivoituneen kesätyöntekijän tai kaipaatko kenties nuoren näkökulmaa ja osaamista some-asioissa? Tutustu Kesäseteliin, joka jaetaan kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille helmikuun alussa. Helsingin kaupunki korvaa nuoren palkanneelle työnantajalle Kesäsetelin arvon eli 300 euroa.
Puheenaihe
Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala kommentoi perjantaina 24.8. MTV Uutisissa Helsingin katutyömaiden vaikutusta alueen yrittäjien toimintaan. Oksalan mukaan erityisesti pitkäkestoiset katutyöt, kuten esimerkiksi Mechelininkadun kaksi vuotta kestävä korjausurakka, aiheuttavat harmia sekä yrittäjien toimintaan että asukkaiden arkeen. Nykyistä tehokkaammin toteutetuilla urakoilla saataisiin minimoitua niistä koituvaa kokonaistaloudellista haittaa.
Kunta
Helsinkiläisyritysten määrä kasvoi vuosien 2014 ja 2015 välillä, kertoo Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuore tilastojulkaisu. Yritysten määrän kasvusta huolimatta yhteenlaskettu liikevaihto vielä laski edellisvuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. Maltillisesta talouskasvusta johtuen muutokset yritysten lukumäärässä, henkilöstömäärässä ja liikevaihdossa vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna olivat kaiken kaikkiaan melko pieniä.
Kunta
Kaupunkilaiset, ulkoilijat ja matkailijat suuntaavat kesällä Ruoholahteen. Tule sinäkin! Helsingin kaupunki tarjoaa Ruoholahdentorilla kaksi pop up -myyntipaikkaa kesän ajaksi harrastus- ja virkistyspalveluille, jotka täydentävät alueen tarjontaa.
Kunta
Helsingin kaupungin rakenteet ja tehtävät muuttuvat merkittävästi seuraavan valtuustokauden aikana. Kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne uudistuu, kun Helsinki siirtyy pormestarimalliin kesäkuun 2017 alussa. Lisäksi koko maassa toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää muutaman vuoden kuluttua yli puolet kaupungin tehtävistä ja taloudesta Uudenmaan maakunnan järjestettäviksi. Muutokset tarjoavat kaupungille hyvän mahdollisuuden vahvistaa elinkeinopoliittista rooliaan edistää yritystoimintaa ja hyvinvointia pääkaupungissa.
Kunta
Helsingin kaupunki selvitti syksyllä 2016 laajalla puhelinhaastattelututkimuksella 1 000 helsinkiläisen yrityksen tulevaisuudensuunnitelmia ja tyytyväisyyttä Helsinkiin yrityksen sijaintipaikkana. Kaupunki ei ole aiemmin selvittänyt yritysten näkemyksiä yhtä laajalla kyselyllä.
Kunta
Jätkäsaareen rakennettavalle asumisen ja hyvinvointipalvelujen korttelikokonaisuudelle etsitään toteuttajaa. Rakennusoikeutta kortteleihin tulee arviolta 30 000–40 000 kerrosneliömetriä. Palvelujen osuus tästä on noin 5 000 kerrosneliömetriä, ja loput varataan asuntorakentamiseen.