Etusivu > Asiasanat

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

sote

Sote
Hallituksen sote-esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Sote-uudistuksella on laajat vaikutukset kansantaloudelle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Uudistuksen tulee tukea koronasta toipuvassa maassa kasvua, yrittäjyyttä, työllistymistä ja ihmisten hyvinvointia. Sote-esityksessä kuitenkin rajoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä ihmisten hoitamisessa ja hoivaamisessa, mikä heikentäisi kansalaisten hoitoon pääsyä ja kasvattaisi eriarvoisuutta. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän toimivaa monituottajuutta, jota tulee edistää yhteistyössä yritysten kanssa laadittavilla palvelustrategioilla, korostaa Helsingin Yrittäjät.
Sote
Helsingin ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin käyttö uhkaa tyrehtyä kaupungin yllätyksellisten sääntökirjamuutosten vuoksi. Lain mukaan asiakkaan maksaman palvelusetelin lisärahoitusosuuden pitää olla kohtuullinen. Palvelusetelin tulee olla aito vaihtoehto muiden järjestämistapojen rinnalla. Jatkossa näin ei ole, ellei Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta puutu tilanteeseen.
Sote
Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä. Jos hallituksen esitys menisi sellaisenaan läpi, se heikentäisi yksityisten palveluntuottajien mahdollisuuksia tuottaa palveluita hyvinvointialueille ja siten kansalaisten palveluja, työllisyyttä ja elinvoimaa, tiivistivät Helsingin ja Uudenmaan alueen yrittäjäjärjestöt yhteisessä Sote-seminaarissaan keskiviikkona.
Sote
Helsingin ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät pitävät valmisteilla olevaan sote-uudistukseen lausuntokierroksen jälkeen suunniteltuja muutoksia riittämättöminä. Sote-uudistusesitys on saanut paljon kritiikkiä eri tahoilta. Uudistuksen yritysvaikutuksia on arvioitu puutteellisesti, mihin on kiinnittänyt huomiota myös lainsäädännön arviointineuvosto.
Sote
Sote-uudistuksella tavoitellaan yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikille suomalaisille, palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista sekä kustannusten kasvun hillintää. Helsingin Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ovat huolissaan suunnitelmista, sillä ehdotettu sote-malli ei vastaa uudistuksen tavoitteisiin, eikä tunnista monikanavaisen palvelutuotannon merkitystä sote-palveluissa työllistämis-, tuottavuus- ja elinvoima-vaikutuksineen.
Kunta
Helsingin kaupunki pohtii parhaillaan yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tänään 3.3.2020. Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä, että yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannon kehittämisen suunnitteluun otetaan mukaan myös pieniä yksityisiä palveluntuottajia. Palvelusetelien mahdollista käyttöönottoa valmisteltaessa lähtökohtana tulee olla seteli ilman tarpeetonta hintakattoa. Yksityisen hoidon tukea tulee kehittää siten, että se mahdollistaa osaltaan monipuolisen palvelutarjonnan ja siten tukea tulee korottaa ensi vuonna vastaamaan nykyistä kustannustasoa.
Sote
Hallitusohjelman mukaan Suomi oli tarkoitus jakaa 18 maakuntaan, jotka ottavat vastuun uudistuvista sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudenmaan alueelle, jossa asuu yli 1,5 miljoonaa suomalaista, on kuitenkin syntymässä erillisratkaisu. Uudellamaalla palvelut tuottaisi neljä alueelle muodostuvaa sote-maakuntaa sekä Helsinki, jolle tulee kaupunkina myös maakunnan tehtäviä.
Kunta
Helsingin kaupungin päiväkotiselvityksessä käytiin läpi sekä kaupungin omien että yksityisten päiväkotien rakennuslupia. 15.3.2019 julkistetun selvityksen mukaan yhteensä 71 päiväkodille ei ollut haettu rakennuslupaa tai niissä oli puutteita. Kaupunki aikoo varmistaa, että tilanne saadaan kuntoon syksyyn mennessä.