Etsi

Valinnanvapaus on muutosvoima parempaan

Hallituksen uusi valinnanvapauslakiluonnos on valmistunut. Sitä on jo kommentoitu kärkkäästi. Yksi pelkää sen pirstaloivan erikoissairaanhoidon, toinen väittää päivystyksen vaarantuvan ja kolmas sanoo veroparatiisien voittavan. Ison uudistuksen kriittinen arviointi on tarpeen, mutta kauhukuvien maalaaminen ei tuo sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tavoitetta yhtään lähemmäs.

Kritiikkiä kuunnellessa on hyvä huomioida myös sen antajan tavoitteet. On luonnollista, että nykyisen sote-järjestelmän vahvat toimijat pelkäävät. Ison muutoksen kynnyksellä on aina helpompi tukeutua vanhaan kuin avata ajatukset uudelle.

Suomen Yrittäjien mielestä sote-uudistus ja valinnanvapaus on toteutettava. Suomalaisten pitää päästä nopeammin hoitoon, ja meidän on pystyttävä tuottamaan laadukkaat palvelut nykyistä kustannustehokkaammin. Valinnanvapaus ei ole uhka, vaan muutosvoima, joka saa tämän tapahtumaan.

Valinnanvapauden perusidea on yksinkertainen. Sote-palvelujen järjestäjä ja rahoittaja eli tuleva maakunta päättää, mitä palveluja verorahoilla tarjotaan ja paljonko palvelu saa maksaa. Lisäksi maakunta asettaa laatuvaatimukset.

Sote-palveluja saavat tuottaa kaikki, jotka täyttävät nämä vaatimukset. Mukana on siis maakunnan omaa tuotantoa, järjestöjä, yksityisiä yrityksiä ja paikallisia yrittäjiä. Kun tuottajia on enemmän, on todennäköistä, että palveluihin myös pääse nopeammin.

Asiakkaalle valinnanvapaus antaa oikeuden päättää, keneltä hän palvelunsa haluaa. Ja jos et ole tyytyväinen, sinulla on oikeus jatkossa valita joku toinen. Asiakkaan oikeus ”äänestää jaloillaan” kannustaa palvelemaan hyvin.

Tuottajien määrän lisääminen tai asiakkaan vaikutusvallan kasvattaminen ei romuta palveluketjua tai sote-ammattilaisten osaamista. Sen sijaan valinnanvapaus tekee sote-palvelujen tuottamisen avoimemmaksi. Silloin sote-palvelujen maksajat, eli me suomalaiset, voimme paremmin vaikuttaa siihen, mitä ja miten verorahoillamme tehdään. Siihen meillä pitää olla oikeus.

Susannna Kallama

Suomen Yrittäjät
elinkeinoasioiden päällikkö

Hänen tehtäväkenttänä kunnallinen ja alueellinen elinkeinopolitiikka sekä erityisvastuualueena yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala.