Etsi

Emergency banner

XL-osaaja voi olla kullanarvoinen yrityksellesi

Kuvittele mielessäsi: olet täyttänyt 54 vuotta, sinulla on rautaista työkokemusta, ideoita ja hyvät työelämätaidot. Eteesi tulee pitkästä aikaa työnhakutilanne ja mieleesi herää ihan uudenlaisia mietteitä: miten pärjään muuttuneilla työmarkkinoilla, miten osaamistani arvostetaan, minne sovin?

Näitä ajatuksia käsiteltiin kahden vuoden ajan Helsingin Yrittäjien XL-knowhow-hankkeessa, jossa ravisteltiin kokeneiden työelämäosaajien ja pienyrittäjien ennakkoluuloja toisistaan. Tavoitteena oli edistää yli 54-vuotiaiden työttömien tai työttömyysuhan alla olevien työntekijöiden mahdollisuuksia työllistyä mikro- ja pk-yrityksiin. Samalla hankkeessa autettiin yrittäjiä löytämään osaavia työntekijöitä yrityksiinsä.

Kun hanke käynnistyi elokuussa 2015, tilanne työmarkkinoilla oli erityisen haastava, ja aihe puhututti laajasti myös medioissa. Taloudellinen epävarmuus hillitsi yritysten rekrytointihaluja, vaikka toisaalta moni pienyritys kärsi, ja osa kärsii edelleen, työvoimapulasta. Samaan aikaan yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä erityisesti Uudenmaan alueella kasvoi rajusti. Ammattitaitoisten ja kokeneiden osaajien, joita hankkeessa kutsuttiin XL-osaajiksi, oletettiin työllistyvän uudelleen nopeasti, mutta toisin kävi. XL-osaajat ja rekrytointihaluiset työnantajat eivät aluksi löytäneetkään toisiaan. Mistä se saattoi johtua?

XL-knowhow-hankkeessa tunnistettiin selkeä kohtaanto-ongelma ja purettiin syitä sen takana. Yksi niistä liittyi työnhakutaitoihin. Niiden puuttuessa vahvinkin ammattitaito tai työnantajien arvostama työelämäkokemus jää auttamattomasti huomiotta rekrytointiprosessissa. Hankkeessa autettiin XL-osaajia parantamaan työnhakuvalmiuksiaan, esimerkiksi kirkastamalla käsitystä omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan sekä harjoittelemalla konkreettisia myyntipuhetaitoja.

Sekä yrittäjillä että työnhakijoilla oli vahvoja ennakkokäsityksiä toisistaan. Tähän haasteeseen tartuttiin lisäämällä kohderyhmien tietoutta toisistaan sekä yhteisellä vuoropuhelulla. Monella hankkeeseen hakeutuneella XL-osaajalla oli pitkä konsernitausta. Pitkäkään ura suuryrityksessä ei automaattisesti takaa valmiuksia työskennellä mikroyrityksessä. Työnhakijoille avattiin mikroyritysten maailmaa ja realiteetteja sekä kuvattiin mikroyritystä työntekoympäristönä.

Yrittäjille kerrottiin, millaista osaamista ja kehittymisnäkymiä XL-potentiaali voisi yritykseen tuoda. Itseään vanhemman, kokeneen ja ammattitaitoisen osaajan palkkaaminen saattaa mietityttää kokematonta ja vähän kokeneempaakin yrittäjää. Huoli on turha, sillä pieni yritys on loistava työympäristö kokeneelle XL-osaajalle!

Marja Kaijala

Marja Kaijala on yrittäjä, kouluttaja ja valmentaja Sisu Akatemia Oy:ssä. Vuosina 2015–2017 hän keskittyi Helsingin Yrittäjien XL-knowhow-hankkeen hankevastaavana edistämään XL-osaajien asemaa työmarkkinoilla ja lisäämään pienyrittäjien tietoutta XL-osaajien potentiaalista.