Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjä, huolehdi työkyvystäsi ja hanki työterveyshuollon palvelut!

Yrittäjä soitti. Hän oli kuullut kollegaltaan, että yksinyrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuoltopalvelut ja halusi tietää lisää. Mitä palveluita työterveyshuoltoon kuuluu ja mitä ne maksavat? Mitä hyötyä työterveyshuollosta on yrittäjälle? Entä miten palvelut voi hankkia?

Moni yrittäjä on siinä uskossa, että työterveyshuoltopalvelut on tarkoitettu vain työntekijöille. Työterveyshuolto tulee yrittäjälle mieleen usein vasta silloin, kun hän palkkaa ensimmäistä työntekijää. Työterveyshuolto ei kuitenkaan ole työntekijöiden etuoikeus. Sen palvelut kuuluvat myös yrittäjille.

Miksi yrittäjille ei tiedoteta paremmin tästä mahdollisuudesta, minulle soittanut yrittäjä pohdiskeli.  Totesimme, että tietoa on kyllä saatavilla, mutta se on kovin hajallaan ja pirstaleista. Onneksi yrittäjien omat järjestöt tiedottavat yhä enemmän työhyvinvoinnin merkityksestä ja auttavat yrittäjiä työterveyshuoltoon liittyvän tiedon lähteille. Tarkempaa tietoa saa Työterveyslaitokselta.

Mitä palveluja työterveyshuollosta saa?

Työterveyshuollolla on muusta terveydenhuollosta eroava perustehtävä: se edistää ja ylläpitää työkykyä ja terveyttä sekä ehkäisee ennalta työhön liittyviä sairauksia, vaaroja ja haittoja. Jos työssä selviytymiseen tulee haasteita, työterveyshuollossa osataan auttaa. Siitä huolehtivat työterveyshuoltoon erikoistuneet lääkärit, työterveyshoitajat, työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit.

Ennaltaehkäisevät, työkykyä tukevat palvelut kuuluvat aina työterveyshuoltoon.  Niitä ovat mm.

 • työpaikkaselvitykset, joilla arvioidaan työn ja työolosuhteiden merkitystä terveydelle,
 • terveystarkastukset terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi, samalla tehdään henkilökohtainen terveyssuunnitelma,
 • tietojen antaminen ja ohjaus työkyvyn ja terveyden edistämiseksi,
 • työssä selviytymisen seuranta ja tarvittaessa kuntoutukseen tai muihin palveluihin ohjaus,
 • työyhteisön hyvän toiminnan edistäminen,
 • apua ensiapuvalmiuden järjestämiseen ja työturvallisuudesta huolehtimiseen.

Lisäksi yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen ja työnantaja työntekijöilleen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon osana työterveyshuoltopalvelujaan. Silloin voi sairastuessaan käydä työterveyshuollon lääkärin tai työterveyshoitajan vastaanotolla.

Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjälle?

Kuultuaan lisää työterveyshuollosta yrittäjä innostui: työterveyshuolto voisi olla hyvä juttu hänelle yksinyrittäjänä. Olisi taho, joka seuraisi ja tukisi hänen terveyttään ja työkykyään säännöllisesti. Jos oma työssä jaksaminen tai terveys mietityttäisi, olisi tuttu paikka, jonne voi helposti ottaa yhteyttä ja saada ammattitaitoista apua. Sairaanhoitopalvelutkin kiinnostivat – etenkin, jos ne saisi nopeasti ja samasta paikasta. Nopea hoitoon pääsy on kaikille tärkeää. Yrittäjälle lyhytkin poissaolo työstä on myös taloudellinen riski.

Työkykyisenä pysyminen oli yrittäjälle pääasia ja sen varmistaminen ensisijaista. Porkkanana työterveyshuollon järjestämiselle toimi myös Kelan tuki: ennaltaehkäisevien palvelujen kustannuksista saa noin 60 prosenttia takaisin ja sairaanhoidostakin noin puolet tiettyyn vuotuiseen enimmäismäärään asti. Yksinyrittäjänä hän voisi saada työterveyshuollon palveluista Kelan korvauksen suorakorvauksena eli hän maksaisi vain itselleen kuuluvan osan.

Miten palvelut hankitaan?

Nyt pitäisi vielä osata hankkia palvelut, totesi yrittäjä. Hän sai muistilistan palvelujen hankintaan:

 • Mieti, haluatko ainoastaan ennaltaehkäisevät palvelut vai myös sairaanhoidon.
 • Pyydä tarjous työterveyshuoltopalveluja tuottavalta julkiselta tai yksityiseltä organisaatiolta: terveyskeskus, kunnallinen liikelaitos /osakeyhtiö, yksityinen työterveyspalveluntuottaja, työterveysyhdistys. Löydät ne täältä: www.tyoterveydeksi.fi
 • Vertaile tarjouksia ja keskustele palveluntuottajien kanssa.
 • Valitse palveluntuottaja.
 • Tee kirjallinen sopimus.

Työterveyspalvelujen hankkiminen kuulosti yrittäjästä aika työläältä ja vaikealtakin. Miten hän osaisi valita sopivimman työterveyshuoltopalvelujen tuottajan? Palveluja ja hintoja kannattaisi toki vertailla, sillä hän oli kuullut, että niissä voi olla suuria eroja.

Helpoin tapa järjestää työterveyshuoltopalvelut on tehdä se oman yrittäjäjärjestön kautta. Helsingin Yrittäjät ry auttaa jäsenistöään huolehtimaan työhyvinvoinnistaan ja pääsemään vaivattomasti työterveyshuollon piiriin. Yhdessä Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX TTT-palvelut -hankkeen kanssa Helsingin Yrittäjät on kilpailuttanut työterveyshuoltopalvelut jäsenistönsä puolesta. Kilpailutuksen perusteella järjestö tulee solmimaan työterveyshuollon puitesopimuksen, johon jäsenet voivat halutessaan liittyä. Puitesopimusmenettelyllä varmistetaan, että työterveyspalvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenistön tarpeita.

Liittymällä järjestösi työterveyshuollon puitesopimukseen saat työterveyshuoltopalvelut ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja hinnasta. Lisää tietoa ja ohjeet puitesopimukseen liittymiseksi julkaistaan ensi kuussa.

Minulle soittaneen yksinyrittäjän mielestä tämä kuulosti erinomaiselta tavalta hankkia työterveyshuollon palvelut. Olethan sinäkin kuulolla!


Tth-blogi Hymy-hanke 6.3.2018
Helena Palmgren, Työterveyslaitos

Helena Palmgren

Helena Palmgren on Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö. Hän on perehtynyt erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työhyvinvointiin, työterveyshuoltoon ja johtamiseen, joista hän on väitellyt Aalto yliopistossa. Hän on myös kokenut kouluttaja ja konsultti yrittäjien ja yritysten työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.