Etsi

Helsingin kaupungin päätöksenteko

Helsingin Yrittäjät vaikuttaa

Helsingin Yrittäjien päätehtävänä on huolehtia, että kaikilla jäsenyrityksillä on mahdollisimman hyvät edellytykset toimia Helsingissä. Elinkelpoinen ja tuottava yrittäjyys on samalla koko kaupungin etu: yrittäjyys luo työpaikkoja, palveluita ja verotuloja kaikille kaupunkilaisille. 

Järjestön toiminta ja palvelut kohdennetaan kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin: yrityksen perustamiseen, kasvuun, työllistämiseen, kansainvälistymiseen, omistajanvaihdoksiin ja yritystoiminnan lopettamiseen.

Lisäksi Helsingin Yrittäjät huolehtii, että yrittäjien päivittäinen työnteko sujuu mutkattomasti ja tehokkaasti. Tuemme yrittäjiä esimerkiksi maankäyttö-, lupa- ja kaavoitusasioissa.

Mitä teemme, miten vaikutamme?

 • Välitämme päättäjille tietoa yrittäjien haasteista ja toiveista
 • Lausumme ja otamme kantaa yrittäjille tärkeisiin asioihin
 • Tiedotamme yrittäjille viranomaisten päätöksistä ja valmisteilla olevista asioista
 • Lisäämme vuoropuhelua yrittäjien ja Helsingin kaupungin välillä

Helsingin kaupungin rakenteet ja tehtävät muuttuivat merkittävästi keväällä 2017 alkaneen uuden valtuustokauden aikana. Helsingin Yrittäjät kuntavaaliohjelmaan on koottu yrittäjien keskeiset tavoitteet valtuustokauden 2017 - 2021 aikana.

>> Tutustu kuntavaaliohjelmaan

 
Helsingin kaupunginvaltuuston yrittäjävaltuutetut:
 • Jasmin Hamid, Vihreät
 • Arja Karhuvaara, Kokoomus
 • Tapio Klemetti, Kokoomus
 • Kauko Koskinen, Kokoomus
 • Heimo Laaksonen, Kokoomus
 • Pia Pakarinen, Kokoomus
 • Risto Rautava, Kokoomus
 • Mirita Saxberg, Kokoomus
 • Osmo Soininvaara, Vihreät

 

Helsingin kaupungin päätöksentekoprosessi

Miten päätöksenteko kaupungin toimielimissä etenee? (Kaavio: Helsingin kaupungin päätöksentekoprosessi kesäkuusta 2017 alkaen, www.hel.fi)

Miten päätöksenteko etenee?

Päätöksentekoprosessi alkaa asiaa koskevassa toimialakohtaisessa virastossa tai liikelaitoksessa. Virasto tai liikelaitos valmistelee päätösehdotuksen ja valmis päätösehdotus siirtyy ratkaistavaksi asianomaiseen lauta- tai johtokuntaan. Jotkut asiat on delegoitu yksittäisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

Lautakunnat ja johtokunnat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista, joista määrätään niiden johtosäännöissä . Mikäli lauta- tai johtokunnan toimivalta ei riitä asian ratkaisemiseen, asia siirtyy edelleen kaupunginhallituksen ja mahdollisesti sieltä edelleen kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Kaupungin tärkein päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Ehdotukset kaupunginvaltuuston päätöksiksi tekee kaupunginhallitus. Kaupungin tytäryhtiöitä ja säätiöitä koskevat asiat käsitellään kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Kaupunginhallituksen alaisuuteen on perustettu myös uusi elinkeinojaosto. Päätöksen jälkeinen asian täytäntöönpano tapahtuu siinä virastossa tai liikelaitoksessa, jonka toimialaan asia kuuluu.

Kaupungin eri toimielinten esityslistat ja päätökset, jäsenet, kokoontumisajat ja tehtävät löytyvät toimielinten omilta verkkosivuilta.

Virastot (suora viranhaltijapäätös tai päätösehdotuksen valmistelu) yhteystiedot löydät tästä.

Helsingin uusi pormestarimalli

Helsinki siirtyi kesäkuussa 2017 pormestarimalliin. Kaupungin uudessa organisaatiossa on keskushallinnon lisäksi neljä toimialaa palvelukokonaisuuksineen. Ne ovat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

Helsingin kaupungin organisaatio: