Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Luottamushenkilötoiminta

Paikallisyhdistykset

Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistykset toimivat omien alueidensa asiantuntijana yrittäjyyden kysymyksissä, toimintamahdollisuuksien kehittämisessä ja yritysmyönteisyyden edistämisessä Helsingissä. Paikallisyhdistysten hallitukset vaikuttavat kaupunginosittain omilla alueillaan elinkeinoelämän kehittämiseksi.

Aktiivisilla jäsenyrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa paikallisyhdistysten hallituksissa, jotka valitaan yhdistysten syyskokouksissa. Paikallisyhdistyksen hallitusten jäsenistä nimetään eri tehtäviin niistä kiinnostuneita henkilöitä, esimerkiksi viestintävastaavaksi tai vaikuttamisvastaavaksi. Paikallisyhdistyksissä voi myös olla erilaisia työryhmiä mm. tapahtumien järjestämiseen liittyen.

Helsingin Yrittäjien asiantuntijaverkostot

Helsingin Yrittäjillä on seuraavat asiantuntijaverkostot:

  • Yrittäjien sote-verkosto, jonka toiminta kattaa syksystä 2018 alkaen koko Uudenmaan. Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten toimintaedellytyksiä Uudellamaalla. Verkoston johtoryhmän muodostavat Helsingin, Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan Yrittäjien sotealan yrittäjäasiantuntijat.
  • Merellinen Helsinki -verkosto, jonka tavoitteena on edistää merellisen Helsingin kehitystä yrittäjyyden näkökulmasta yhteistyössä kaupungin kanssa.
  • MKL-verkosto, jonka tavoitteena on toimia maankäyttöön, kaavoitukseen ja liikenteeseen liittyvien asioiden asiantuntijaverkostona ja vaikuttaa mm. Helsingin Yrittäjien kannanottoihin yhdessä paikallisyhdistysten kanssa.

Voit liittyä mukaan verkostoon ja saada aihepiiriä koskevaa tietoa mm. tulevista tapahtumista.

Muut verkostot

Helsingin Yrittäjien piirissä toimivat myös

- HYNY - nuorten yrittäjien verkosto (ks. Nuoret Yrittäjät - HYNY)

- Senioriverkosto (ks. Senioriverkosto)

- HEI Network - kansainvälinen verkosto (ks. kansainvälistyminen - HEI Network).

Lisätietoja luottamushenkilötoiminnasta voit kysyä oman paikallisyhdistyksesi puheenjohtajalta (ks. Yhteystiedot) tai Helsingin Yrittäjistä toimitusjohtaja Tiina Oksalalta (tiina.oksala @ yrittajat.fi).

Tule mukaan ja osallistu toimintaan, jonka kautta voit olla edistämässä itsellesi tärkeitä asioita yrittäjyyden laajalla kentällä! Ole mukana kehittämässä entistä yrittäjäystävällisempää Helsinkiä!