Etusivu > Helsingin Yrittäjät > Helsingin Yrittäjät > Palveluita Jasenyrityksille

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mentorointia yrittäjälle

Kehitä yritystoimintaasi mentoroinnin avulla. Valtakunnallinen Mentorisi.fi on matalan kynnyksen palvelu, josta voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa. Pääkaupunkiseudun Yrityskummit tarjoaa helsinkiläisille yrittäjille yritysmentorointia. Yrityskummien mentorit tarjoavat mentorointia yrittäjille, toimivat yrittäjien tukena liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheessa sekä vertaistukena.

Mentorisi.fi –  kaikille yrittäjille avoin mentorointipalvelu 

Mentorisi.fi on Yrittäjien valtakunnallinen jäsenpalvelu, josta yrittäjä löytää tukea ja sparrausta yrittäjyyteen ja liiketoimintaan tarjoavan mentorin. Www.mentorisi.fi-osoitteeseen rekisteröityneet mentorit ovat osaajia, jotka haluavat jakaa oman kokemuksensa, tietonsa ja taitonsa mentoria etsiville yrittäjille. Palvelu on avoin kaikille yrittäjille. Yrittäjäjärjestön Mentorisi.fi-palvelussa yrittäjät voivat sekä etsiä tukea että tarjota apuaan toisille yrittäjille.

Suomen Yrittäjät tekee yhteistyötä Suomen Yrityskummit ry:n kanssa. Mentorisi.fi-palvelun kautta käynnistettävä mentorointi eroaa hieman Yrityskummi-toiminnasta. Nämä erilaiset, mutta samanoloiset toiminnot voivat tukea tarvittaessa toisiaan. Mentorisi.fi-palvelu auttaa sinua löytämään mentorin, joka ratkoo kanssasi yritystoiminnan haasteita tietyillä osa-alueilla. Yrityskummit tarjoavat pidempiaikaista ja kokonaisvaltaisempaa tukea yritystoimintaan.

Näin mentorointi toimii: 

 • Mentorointi on kokemusperäisen tiedon jakamista vapaaehtoisesti kehittymishaluiselle mentoroitavalle, aktorille. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa mentori ja aktori oppivat toisiltaan.  
 • Mentori toimii kuuntelijana, sparraajana tai valmentajana. Hyvä mentori ei anna valmiita ratkaisuja vaan auttaa aktoria itse löytämään niitä. 
 • Aktori tekee aina itse päätökset ja on vastuussa niistä. Mentori ei voi eikä saa tehdä päätöksiä toisen puolesta. 
 • Mentorin ja aktorin ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu nettisivujen kautta sähköpostiviestillä. Mentori vastaa ensimmäiseen yhteydenottopyyntöön vähintään kahden vuorokauden kuluessa.  
 • Mentori ja aktori sopivat keskenään tapaamispaikat. Sovittuja aikatauluja kunnioitetaan puolin ja toisin. 
 • Mentori sitoutuu toimimaan mentoroitavien osalta hyviä liiketapoja noudattaen. Mentoroinnista voi halutessaan jättää palautetta erillisellä palautelomakkeella. 

Mentorisi.fi -palvelu >


Pääkaupunkiseudun Yrityskummit – pidempiaikaista yritysmentorointia ja vertaistukea 

Yritysmentorointi on vertaistukea yrittäjältä yrittäjlle. Mentorointi perustuu kokemuksen siirtoon kokeneen yrittäjän (mentori) ja uutta näkemystä hakevan yrittäjän (aktori) välillä. Pääkaupunkiseudun Yrityskummit -mentorit tarjoavat mentorointia yrittäjille, toimivat yrittäjien tukena liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheessa sekä vertaistukena. Yrityskummit toimivat vapaaehtoisina mentoreina. Mentoroinnin kohderyhmänä ovat yrittäjät, joilla on mikro- ja pk-yritys ja joilla on y-tunnus ja liiketoiminta on vakiintunutta. 

Yrityskummien kokemus ja osaaminen maksuttomasti käytettävissäsi. Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten mikro ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yrittäjänä saat yrityskummilta tukea yrityksesi ja sen ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Yhdessä yrityskummin kanssa analysoit yrityksesi toimintavaihtoehdot ja asetat niiden pohjalta kehitystavoitteet. Yrityskummi on myös tukenasi, kun punnitset keinoja asettamiesi tavoitteiden saavuttamiseksi, toimenpidesuunnitelmien toteuttamisessa ja saavutettujen tulosten seurannassa.

Mentorointi yrityskummin kanssa

 • Yrityskummilta saat käyttöösi hänen kokemuksensa ja asiantuntemuksensa. 
 • Hän toimii sparraajanasi ja keskustelukumppaninasi tarjoten 
  sinulle ohjausta ja tukea päätöksenteossasi.  
 • Keskustelusi yrityskummin kanssa ovat luottamuksellisia ja ne 
  etenevät omien tarpeidesi ja edellytyksesi mukaisesti. Teet itse päätökset ja vastaat niiden toteuttamisesta.  
 • Yrityskummi kulkee rinnallasi avaamalla kysymyksiä ja tarjoten tukea,
  ja virikkeitä kun haet niihin vastauksia. 
 • Yrityskummia ohjaa vain yrityksesi etu eikä hän voi samanaikaisesti toimia 
  yrityksen työntekijänä, omistajana, konsulttina eikä sen alihankkijan tai liikekumppanin palveluksessa.  
 • Yrityskummi sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet liike- 
  ja ammattisalaisuudet eikä hän voi samanaikaisesti toimia kilpailevan yrityksen yrityskummina.  
 • Yrityskummi ei myöskään käytä saamiaan tietoja oman tai muiden liiketoiminnan edistämiseksi. 

Näin haet yrityskummia 

Oletko yrittäjä, jolla on toimiva mikro tai pienyritys ja jolla on jo y-tunnus? Oletko kohdannut liiketoiminnassasi ongelman tai haluat kehittää yrityksesi toimintaa nykyisestä? 
Yrityskummi voi olla tukenasi liiketoiminnallisten haasteidesi ratkaisemisessa. 
Yrityskummi toimii vapaaehtoispohjalta ja palvelu on sinulle maksutonta.  

Yrityskummia haet kätevästi Suomen Yrityskummit ry:n verkkosivulta. Täytä sivuston hakulomake, jonka jälkeen sinuun ollaan yhteydessä. 

Lisätietoja: 
Peter Schulman
aluekummi, pääkaupunkiseutu,
p. 0400 430 675
peter.schulman(at)yrityskummit.fi

Lisätietoja alueen mentorointipalveluista:

Nina Salminen

tapahtumatuottaja

Yhteystiedot

p. 050 4911 936

nina.salminen (at) yrittajat.fi

Tapahtumat
Nuoret yrittäjät
Oppilaitosyhteistyö

Yhteystiedot

p. 040 548 1104

tiina.oksala (at) yrittajat.fi

Aluejärjestön toiminta
Edunvalvonta ja vaikuttamistyö
Sidosryhmäyhteistyö