Etsi

Vahva yrittäjyys -hanke

Helsingin Yrittäjät käynnistää 1.8.2019 uuden kaksivuotisen Vahva yrittäjyys -hankkeen, jonka rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä Helsingin Yrittäjät.

Uudessa hankkeessa kehitetään pienyrittäjien osaamista yrityksen talouden ja oman hyvinvoinnin johtamisessa ja kasvatetaan yrittäjien mahdollisuuksia kestävään yritystoimintaan, kasvuun ja parempaan työhyvinvointiin.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  1. havahduttaa yrittäjiä huomaamaan yrityksen talouden vaaran merkit riittävän ajoissa
  2. tarjota aloittaville yrittäjille riittävästi tietoa siitä, mitä yrityksen talouden johtaminen edellyttää ja
  3. tarjota jo toimiville yrittäjille osaamista ja työkaluja oman yrityksen talouden ja oman hyvinvoinnin kehittämiseen sekä vertaistukea näihin.

Hankkeen painopisteet

Hankkeen painopistealueet ovat

  1. yrittäjän talousosaamisen merkityksen ymmärtäminen ja osaamisen kehittäminen,
  2. yrittäjän tukeminen (taloudellisista haasteista johtuvissa) hyvinvointi- ja jaksamisongelmissa ja
  3. kehittäjä- ja yhteistyökumppaniverkoston yhteistyön tiivistäminen, näiden palvelujen löydettävyyden parantaminen ja mahdollisesti uusien tarvelähtöisten palveluaihioiden synnyttäminen sekä helpomman ja nopeamman avunsaannin edistäminen yrittäjille.

Hankkeen toimintapolut

Hankkeen toiminta voidaan kuvata kolmena rinnakkain etenevänä polkuna, jotka linkittyvät toisiinsa.

>> Lataa kuva pdf-tiedostona:

PDF icon vahva_yrittajyys_2019-2021.pdf

Yleinen osaamispolku pitää sisällään suuremmalle yrittäjäjoukolle suunnattuja talous- ja jaksamisaiheisia tilaisuuksia sekä webinaareja/verkkovalmennuksia.

Hankkeen erottuvuuden ja innovatiivisuuden ydin on Osaamisen kehittämisen polku, valmennus- ja sparrausohjelma valitulle ryhmälle yrittäjiä. Koulutus- ja valmennuspäiviä, ns. campeja, täydentävät vertaistuki, campien välillä tapahtuvat coaching- /mentorointitapaamiset sekä tarvittaessa missä tahansa prosessin vaiheessa ohjaus Tukipalvelupolulle lisäneuvontaa/tukea varten.

Kolmannen osuuden muodostaa Tukipalvelupolku, joka rakentuu tavoitteesta laajentaa Yrittäjän tukipalvelutoimintaa pääkaupunkiseudulle yhdessä Pääkaupunkiseudun Yrityskummien kanssa. Yrittäjien tukipalvelu on Yrittäjien ja yrityskummien yhteistyössä kehittämä palvelukokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisissa vaikeuksissa ja yrittäjän jaksamiseen liittyvissä asioissa.

Hanke pyrkii luomaan em. kolmen kehittämispolun kokemusten kautta pienyrittäjien talousosaamisen kehittämistä varten pysyviä toimintamalleja ja asiantuntijaverkostoja.

Lisätietoja hankkeesta:

Merja Suoperä

projektipäällikkö, koulutusasiantuntija

Organisaatio

Helsingin Yrittäjät

Yhteystiedot

p. 040 773 2566

merja.suopera (at) yrittajat.fi

Vahva yrittäjyys -ESR-hanke