Etusivu > Helsingin Yrittäjät > Helsingin Yrittäjät > Vahva Yrittajyys Hanke

Etsi

Mentoriksi Vahva yrittäjyys -hankkeeseen

Helsingin Yrittäjien talouspainotteiseen Vahva yrittäjyys -hankkeeseen haetaan mukaan mentoreita jakamaan liiketoimintaosaamistaan ja sparraamaan yrittäjiä. Hankkeeseen osallistuva mentori sitoutuu puoli vuotta kestävälle koulutuspolulle tukemaan yrittäjiä heidän osaamisensa kehittämiseen. Mentori saa tukea omaan toimintaansa työnohjauksesta.

Haluatko auttaa muita yrittäjiä menestymään? Vahva yrittäjyys -hankkeeseen etsitään kokeneita yrittäjiä mentoreiksi. Mentorin pitää pystyä toimimaan yrittäjän luottohenkilönä yrityksen asioita koskevissa keskusteluissa. Tämän vuoksi hänellä pitää olla vankkaa kokemusta yrittäjänä tai yritysten tai muiden elinkeinoelämän organisaatioiden johto- tai asiantuntijatehtävistä. Hänen ei toki odoteta olevan kaikkien asioiden osaaja.

Mentori tuntee käytännössä pk-yrityksen yritystoimintaan liittyvät muutostilanteet, ja osaa ennakoida siihen liittyviä riskejä sekä arvioida mahdollisuuksia ja uhkia. Hän on hyvä kuuntelija, omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja tulee luontevasti toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Yritysmentori on sitoutunut ja motivoitunut kehittämään mentoroitavana olevaa yritystä ja tukemaan yrittäjää. Hän haluaa myös kehittää itseään ymmärtämään entistä paremmin yrityselämän haasteita.

Yritysmentori pitää tärkeänä ja arvostaa:

 • mentoroitavan yrityksen menestymistä
 • vuorovaikutustaitoja
 • riippumattomuutta
 • vastuuntuntoista yhteistyötä
 • vapaaehtoisuutta
 • ja aktiivisuutta.

Mentorointi on koulutuksen osallistujille maksutonta, eli mentorina toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentorointi räätälöidään vastaamaan koulutuksen osallistujien tarpeita ja toiveita.  

Mitä mentorilta odotetaan Vahva yrittäjyys -hankkeessa?

 • Mentori jakaa ensisijaisesti omaa liiketoimintaosaamistaan hankkeeseen osallistuville yrittäjille sparraten, kuunnellen ja kysellen.
 • Jokainen mentori saa sparrattavakseen 10 hengen ryhmän puolen vuoden ajalle (15.1.-10.6.2020).
 • Hankkeen mentorina toimiminen vie aikaa arviolta 10 tuntia puolen vuoden ajanjaksolla.
 • Puolen vuoden ajalla ryhmämentorointia tarjotaan kolme kertaa, yhden tapaamiskerran kesto on kaksi tuntia.  
 • Mentorin suositellaan osallistuvan yrittäjien koulutuksen aloitustapaamiseen 15.1.2020 (kesto kaksi tuntia), jossa tutustutaan koulutuspolun sisältöön ja, jaetaan osallistujat vertaisryhmiin.

Mitä mentori saa Vahva yrittäjyys -hankkeesta?

 • Saat hyödyllistä kokemusta mentorina toimimisesta sekä arvokkaasta vapaaehtoistyöstä.
 • Pääset kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi sekä luomaan oman ryhmäsi kanssa vertaissuhteen, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia.
 • Tarjoamme sinulle työnohjausta osana mentoritoimintaa. Työnohjaus toteutetaan ryhmämuotoisena, joten pääset tutustumaan myös muihin hankkeessa mukana oleviin mentoreihin ja yrittäjiin.  
 • Mentoreille järjestetään omaa koulutusta ja sparrausta, josta vastaa Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry:n kokenut yritysmentori Esko Valkeala.
 • Mentoreille tarjottu työnohjauksellinen palvelu ja vertaisverkoston sparraus vie aikaasi noin 10 tuntia puolen vuoden aikana.

Miten voin hakea mukaan mentoriksi Vahva yrittäjyys -hankkeeseen?

Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse mentoritoiminnan vetäjään Esko Valkealaan, joka kertoo lisätietoja hankkeen mentorina toimimisesta.

Vahva yrittäjyys -mentoritoiminnan yhteyshenkilö

Esko Valkeala

Mentoritoiminnan vetäjä

Organisaatio

Vahva yrittäjyys -hankkeen mentoritoiminta

Yhteystiedot

Esko Valkeala, emProcess

p. 050 586 2288, esko.valkeala @ coutsi.fi