Etusivu > Helsingin Yrittäjät > Helsingin Yrittäjät > Vahva Yrittajyys Hanke

Etsi

Emergency banner

Vahva yrittäjyys -koulutuspolku

Yrittäjä, tule mukaan vahvistamaan omaa talousosaamistasi! Lähde mukaan maksuttomalle, puoli vuotta kestävälle koulutuspolulle, jonka aikana kehität osaamistasi muun muassa työpajojen, webinaarien ja liiketoimintaan keskittyvän mentoroinnin kautta. Samalla saat työkaluja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Vahva yrittäjyys -koulutuspolulle voi osallistua kuka tahansa yrittäjä yrityksen alasta, koosta tai elinkaaren vaiheesta riippumatta. Tarvitset vain halun kehittyä yrityksen talouden eri teemoissa. Koulutuspolulla panostetaan myös verkostoitumiseen, eli osallistujilta toivotaan myös tahtoa jakaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan.

Osallistumalla koulutuspolulle saat kohdennettua, käytännönläheistä tietoa taloudesta. Opit ymmärtämään sekä soveltamaan oppimaasi yritystoiminnan kehittämiseen. Koulutuspolun järjestää Helsingin Yrittäjien Vahva yrittäjyys -ESR-hanke yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen kanssa.  


HYÖDYT

  • Koulutuspolun ohjelma rakentaa tulevaisuuden talousosaamista ja vahvistaa työhyvinvointia. Koulutuspolun jälkeen osaat johtaa itseäsi paremmin, kehittää oman yrityksesi liiketoimintaa ja tehostaa yrityksesi talouden prosesseja.
  • Opit kehittämään yrityksesi talouteen liittyviä asioita ja johtamaan itseäsi ja työhyvinvointiasi entistä paremmin.
  • Ymmärrät talouden saloja ja tiedät välineitä, joita hyödyntämällä osaat valjasta osaamisesi yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Tunnet erilaiset talouden käsitteet ja osaat käyttää ja hyödyntää niitä yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä.

KENELLE?

Pääkaupunkiseudulla toimivat yrittäjät (mikro- ja pk-yritykset) yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheilta.


SISÄLTÖ JA AIKATAULU (kevät 2020)

Vahva yrittäjyys -koulutuspolun ohjelma muodostuu lähiopetusjaksoista ja niiden sisältöä tukevat lähiopetustyöpajojen väleissä järjestettävät webinaarit ja podcastit. Osallistujalle tarjotaan vapaaehtoinen mahdollisuus ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa tehtävään omaan yritykseen kohdistuvaan kehittämistyöhön. Kyseinen kehittämistyö tehdään varsinaisen koulutuspolun ulkopuolella ja on osallistujille vapaaehtoinen.

Koulutuspolulla jaettu tieto, kokemus ja kattava uuteen tutkimustietoon pohjaava kirjallisuus tukevat osallistujien osaamisen kehittymistä.  

Lähiopetuksessa, kirjallisuudessa ja muussa materiaalissa tarkastellaan talouden johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Lähiopetuksen teemat käsittelevät mm. asiakashankintaa, hinnoittelua, markkinointia, verotusta, talouden tunnuslukuja, yrittäjää työnantajana, tuloslaskelmaa, työhyvinvointia, itsensä johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä.

Koulutuspolun opetuskieli on suomi. Kirjallisuus ja osa materiaalista saattaa olla englanniksi.


RAKENNE

Alun ja lopun osaamisen kartoitus

Koulutuspolun alussa osallistujien kanssa tehdään yrityksen taloudellisen tilanteen kartoitus ja yrittäjän oman hyvinvoinnin kartoitus. Kartoitukset tehdään kyselyllä. Kartoituksesta saadulla tiedolla yrittäjä yhdessä opettajan kanssa asettaa itselleen yksilölliset osaamisen kehittymisen tavoitteet. Tavoitteiden avulla lähiopetuksessa pystytään huomioimaan yrittäjät paremmin yksilöinä ja yrityksen tilanteet osana vertaisverkoston toimintaa. Koulutuspolun lopussa kartoitus toistetaan ja yrittäjä voi näin tarkastella tavoitteidensa toteutumista sekä suunnitella tulevaisuutta talouden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen nivoo yhteen polun aikana syntyneet oivallukset, opit ja jaettujen kokemusten tulokset.

Lähiopetustyöpajat

Teemoina talous, talouden johtaminen ja työhyvinvointi laajasti eri näkökulmista.

Webinaarit, podcastit

Koulutuspolun webinaarit ja podcastit ovat vapaaehtoinen lisä osaamisen kehittämiseen. Webinaarissa teemana on hyvinvointi ja sen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus keskustella alan asiantuntijan kanssa verkon välityksellä webinaarin herättämistä asioista.

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävästä sovitaan yhteistyössä osallistujan ja Metropolia ammattikorkeakoulun terveyden- ja hyvinvoinnin opiskelijoiden kanssa. Kehittämistehtävä on vapaaehtoinen lisä osaamisen ja yrityksen työhyvinvoinnin tilanteen kehittämiseen.


AIKATAULU (kevät 2020)

Ensimmäinen puoli vuotta kestävä koulutuspolku alkaa 15.1.2020. Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2020 mennessä.

Tutustu kevään 2020 koulutuspolun ohjelmaan >>


KUSTANNUKSET JA ILMOITTAUTUMINEN

Kustannukset

Koulutuspolku on osallistujille maksuton. Koulutuspolku toteutetaan osana Vahva yrittäjyys -hanketta, jonka rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Helsingin Yrittäjät.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 15.1.2020 alkavalle Vahva yrittäjyys -koulutuspolulle 9.1.2020 mennessä.

Ilmoittautuminen koulutuspolulle >> 


KIINNOSTUITKO?

Vahva yrittäjyys -hankkeen tiimi vastaa mielellään kaikkiin koulutuspolkua koskeviin kysymyksiin.

Kysy lisää Vahva yrittäjyys -tiimiltä

Merja Suoperä

projektipäällikkö, koulutusasiantuntija

Organisaatio

Helsingin Yrittäjät

Yhteystiedot

p. 040 773 2566

merja.suopera (at) yrittajat.fi

Vahva yrittäjyys -ESR-hanke

Sanna Nylund

hankeassistentti, järjestöassistentti

Organisaatio

Helsingin Yrittäjät

Yhteystiedot

p. 050 455 2301

sanna.nylund (at) yrittajat.fi

Vahva yrittäjyys -ESR-hanke
Jäsenpalvelu

Susanna Ypyä

jäsenvastaava, hankeasiantuntija

Yhteystiedot

p. 050 557 4200

susanna.ypya (at) yrittajat.fi

Jäsenasiat
Vahva yrittäjyys -ESR-hanke
HYMY-hankkeen yhteyshenkilö (2017-2019)