Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työterveyshuolto

Helsingin Yrittäjät on kilpailuttanut työterveyshuoltopalvelut jäsenyrityksilleen

Työterveyshuolto tukee niin yrittäjää kuin työntekijöitäkin ylläpitämään omaa terveyttään, jaksamistaan ja työkykyään.

 • Työnantajayrittäjän on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työsopimussuhteiselle työntekijälle. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa.
 • Yrittäjä voi hankkia työterveyshuollon palvelut myös itselleen. Yksinyrittäjä voi tehdä yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen. Työnantajayrittäjä puolestaan voi liittyä yrityksen työterveyshuoltosopimukseen, joka sisältää työntekijöiden työterveyshuollon, tai hankkia työterveyshuollon yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen kautta.

Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto

Helsingin Yrittäjät on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon jäseniään varten. Tavoitteena on helpottaa jäsenyritysten työterveyshuoltopalveluiden hankintaa sekä varmistaa, että palveluilla on asianmukainen hinta-laatu -suhde.

Kilpailutuksen tuloksena Helsingin Yrittäjät on valinnut kaksi palveluntarjoajaa, joiden kanssa on solmittu puitesopimus työterveyshuoltopalveluista jäsenyrityksille. Sopimuskumppanit ovat Terveystalo Oyj ja Täsmä Työterveys Oy.

Jäsenyrittäjät voivat halutessaan liittyä puitesopimukseen ja solmia työterveyshuollosta sopimuksen itselleen ja/tai työntekijöilleen haluamansa laajuisena ilman erillisiä sopimusneuvotteluja.

Voit tutustua puitesopimuskumppaneihin tästä. Alasivustolta pääset puitesopimuskumppanien Helsingin Yrittäjien jäsenille laatimiin omiin esittelysivustoihin.

Työterveyshuoltopalvelujen kattavuus

Yrittäjäjärjestön jäsen voi ottaa itselleen ja/tai työntekijöilleen puitesopimusta hyödyntäen työterveyshuollon, joka kattaa

1. Ennaltaehkäisevän (työnantajayrityksille lakisääteisen) työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I). Se sisältää mm.

 • työpaikkaselvityksen
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelman
 • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)
 • terveystarkastukset
 • työyhteisön toimivuuden edistämisen
 • työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen
 • sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan ylläpidon
 • ensiavun järjestämiseen osallistumisen
 • laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan
 • työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärin konsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

2. Halutessaan yrittäjä voi lisätä sopimukseen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II). Se sisältää

 • työterveyslääkärin, terveydenhoitajan, työfysioterapeutin tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman yleislääkäritasoisen hoidon erikseen sovittavine laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen
 • sairaanhoitona toteutettavan fysioterapian.

Työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon voi sisällyttää myös erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

3. Lisäksi yrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina (Kelan korvausluokka O). Tällaisia ovat esimerkiksi fysioterapeutin hieronta.

Tutustu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja työterveyspainotteiseen sairaanhoitoon tarkemmin >>

Työterveyshuollosta korvauksia

Kela korvaa osan sekä yrittäjän että työntekijän työterveyshuollon kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka. Korvaukset ovat 50-60 prosenttia, kun työterveyshuolto on asianmukaisesti järjestetty. Jäljelle jäävän osuuden yrittäjä voi vähentää tietyin edellytyksin verotuksessa.

Työterveyshuollon sisältö voidaan jakaa kahteen ryhmään, jossa lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kelan korvausluokka I) sisältää mm. työpaikkaselvityksen ja vuosittaiset yhteydenotot, työterveyshuollon toimintasuunnitelman, terveystarkastukset sekä työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärin konsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Yrittäjä voi halutessaan lisätä työterveyshuoltosopimukseen myös yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II), joka voi sisältää myös sairaanhoidon erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Muistakin palveluista voidaan sopia, mutta niitä Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina (Kelan korvausluokka O).

Lisätietoa korvauksista >>

 

Lisätietoa puitesopimuksesta:

Työterveyslaitos: kehittämispäällikkö Helena Palmgren, helena.palmgren (at) ttl.fi

Helsingin Yrittäjät: toimitusjohtaja Tiina Oksala, tiina.oksala (at) yrittajat.fi

Puitesopimuksen kilpailutus on tehty yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX TTT Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Prosessiin sisältyy myös yhteishankinnan vaikuttavuuden arviointi. Jäsenten tarpeita selvitettiin ennen prosessin käynnistämistä joulukuussa 2017 tehdyllä kyselyllä. Alkusyksyllä 2018 toteutetaan seurantakysely yrittäjien puitesopimukseen liittymisestä ja tyytyväisyydestä palveluihin.