Etsi

Soteuttamo 2.0 -kiertue Uusimaa/Helsinki

Soteuttamo 2.0 -kiertue Uusimaa/Helsinki

Aika

22.1.2019 | 13:00 - 17:30

Paikka

Metropolian kampus, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki

Hinta

Tapahtuma on maksuton.
Seminaari

Soteuttamo 2.0 -kiertue valmistaa toimijoita sote-muutokseen ja yhdistää osaajat – tervetuloa mukaan! Verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville. Tavoitteena on verkottaa toimijoita yli toimialarajojen. Helsingin Yrittäjät toimii Helsingin tapahtuman kumppanina.

Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt tätä menestyksekästä konseptia hyödynnetään myös yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Sosten ja Arvoliiton kanssa toteutettavan maakuntakiertueen konseptina. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.

Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi).

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan alta ja ilmoittaudu viimeistään pe 18.1.2019.

Ohjelma klo 13.00–17.30

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia palveluiden parempi integraatio tuo palvelutuottajille?
- Helena Nyman-Jokinen, projektipäällikkö, sote-palvelutuotannon valvonta ja
- Suvituulia Taponen, hankejohtaja, palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus,
Uusimaa 2019 -hanke

Soteuttamo–verkostoista elinvoimaa maakuntaan
- Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Sote-toimialaraportin ja -barometrin sekä pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet -selvityksen antia
- Terhi Tevameri, sote-toimialapäällikkö, ELY/TEM

Palvelutuottajien inspiraatiopuheenvuoroja
- Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy, toimitusjohtaja Jutta Österberg-Hurme
- Hoitokoti Päiväkumpu, toimitusjohtaja Anne Kangas
- Seniorsome Oy, markkinointi ja myynti, Rauno Saarnio
- Kehitysvammatuki 57, toiminnanjohtaja Nina Korventaival

Kahvitauko & verkostoitumista sekä Pop up -ständit
Mukana mm. NewCo, Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu, Uudenmaan TE-toimisto, Uudenmaan ELY-keskus ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Esillä myös useita ESR- ja EAKR -hankkeita, jotka tarjoavat yrittäjille kehittämis- ja uudistamisapua.

Työpajat:

1. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille: käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa.
2. Kumppanoitumismallit: erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan perustuvat mallit.
3. Uudet liiketoimintamallit liiketoimintaympäristössä: uudenlaiset ja keskeiset liiketoiminnan menestystekijät.
4. Digitalisaatio osana liiketoimintaa: Digitalisaatio muuttaa työtä ja ansaintamalleja sekä monipuolistaa palvelukanavia.

Yhteenveto työpajoista ja tilaisuudesta

>> ILMOITTAUDU MUKAAN TÄÄLTÄ