Arkipyhät 2017 | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Helsingin Yrittäjät > Helsingin Yrittäjät - Lauttasaari ry > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyoaika

Etsi

Arkipyhät 2017

Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettavat korvaukset kannattaa tarkistaa oman toimialan työehtosopimuksesta. Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä siinä tapauksessa, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä.

Kilpailukykysopimuksen ja työehtosopimusratkaisujen vaikutukset arkipyhiin:

Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimuksissa, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen.

Viime keväänä tehty kilpailukykysopimus sisältää työajan pidennyksen, joka tuo joissakin työehtosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys toteutetaan muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

Selkeimmin arkipyhiä koskevat muutokset näkyvät kaupan sekä majoitus- ja ravitsemusaloilla toimivissa yrityksissä. Myös muilla toimialoilla kannattaa tarkistaa arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettaviin korvauksiin.

Kaupan alan työehtosopimuksessa käyttöön uusi vuosivapaajärjestelmä

Kaupan alalla työajan pidennys toteutuu siirtymällä entisestä arkipyhäjärjestelmästä vuosivapaajärjestelmään. Siinä arkipyhillä ei ole työaikaa lyhentävää vaikutusta, eikä niiltä makseta työajanlyhennyskorvausta. Mikäli töitä tehdään arkipyhinä, tehdyiltä työtunneilta maksetaan edelleen tuplapalkka.

Aiemmin käytössä olleen arkipyhiä koskeneen työajan lyhennyksen sijasta työntekijät ansaitsevat jatkossa tekemiään työtunteja vastaan vuosivapaita. Niiden arvo on kaikille sama.

Vaihtoehtona viikkotyöajan pidentäminen 38 tuntiin viikossa

Vanha arkipyhäjärjestelmä siirretään kaupan työehtosopimuksen erilliseksi pöytäkirjaksi. Jos työpaikalla todetaan yhteisesti vuosivapaajärjestelmän olevan liian hankala toteuttaa, voidaan siellä yhteisesti sopia niin, että noudatetaan vanhaa arkipyhäjärjestelmää. Tällöin sovitaan työehtosopimuksen 23 §:n mukaan työntekijän säännöllisen viikkotyöajan nostamisesta 37,5 tunnista 38 tuntiin ja että yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tunnin sijaan 7,6 tuntia. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Viikkotyöajan pidentäminen sopii esimerkiksi yrityksiin, joissa työskentelee pääasiassa kokoaikaisia työntekijöitä.

Arkipyhäjärjestelmä säilyy

Kaupan työehtosopimuksen mukaan on mahdollista sopia, että työpaikkakohtaisen sopimisen johdosta yritykseen tai sen osaan ei sovelleta Kaupan TES:n vuosivapaajärjestelmää, vaan arkipyhäjärjestelmää koskevat määräykset ovat voimassa sopimuksen ajan. Sopimus on voimassa aina vähintään kalenterivuoden kerrallaan, eikä työaikajärjestelmiä voi vaihtaa kalenterivuoden aikana. Sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Kokoaikaisten työntekijöiden työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin

Kokoaikaisten työntekijöiden (37,5 tuntia viikossa) tekevien työntekijöiden työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin. Näin ollen myös yhden arkipyhän työajan lyhentävä vaikutus on 7,6 tuntia 7,5 tunnin sijaan. Työajan pidentäminen ei edellytä muutoksia työsopimuksiin. Työajan pidennys on voimassa työehtosopimuksen 23 §:n mukaisen sopimuksen voimassaoloajan.

Kesken kalenterivuoden uuteen työsuhteeseen tulevaan kokoaikaiseen työntekijään noudatetaan myös arkipyhäjärjestelmää ja 38 viikkotyötuntia.

Pekkaspäivien (työaika 40 tuntia viikossa) piirissä olevat työntekijät

Arkipyhäjärjestelmän käyttöön otosta voidaan sopia myös yrityksessä, jossa työnantaja toteuttaa vuosityöajan lyhennyksen antamalla ns. ”pekkaspäiviä”. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys on toteutettu vähentämällä ”pekkaspäivien” määrää.

MaRa lopettaa JP-päivät – käyttöön vuosivapaajärjestelmä

Majoitus- ja ravitsemusalan TES on sisältänyt JP-päiviksi kutsutun järjestelmän, joka päättyy vuoden 2016 viimeisenä päivänä. Myös matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimuksessa siirrytään siis pois aiemmin käytössä olleesta arkipyhäjärjestelmästä.

JP-päivät korvautuvat vuosivapaajärjestelmällä, jossa palkallisten vuosivapaapäivien ansainta perustuu yksinomaa kalenterivuoden aikana tehtyihin tunteihin. Arkipyhäviikolla työskentelyllä ei ole enää merkitystä. Järjestelmä astuu voimaan heti vuoden 2017 alusta.

Arkipyhät 2017

Arkipyhät 2017

Pvm.

uudenvuodenpäivä

sunnuntai 1.1.

loppiainen

perjantai  6.1.

pitkäperjantai

perjantai 14.4.

2. pääsiäispäivä

maanantai 17.4.

vappu

maanantai 1.5.

helatorstai

torstai 25.5.

juhannuspäivä

lauantai 24.6.

itsenäisyyspäivä

keskiviikko 6.12.

jouluaatto

sunnuntai 24.12

joulupäivä

maanantai 25.12.

tapaninpäivä

tiistai 26.12.

 

Lue lisää: Katso täältä kilpailukykysopimuksen vaikutukset työehtosopimuksiin.

 

päivitetty 20.12.2016