Etsi

Syksyn edunvalvontatilaisuus 16.10.2014

Syksyn edunvalvontatilaisuudessamme 16.10.2014 Yrittäjätilassa (Y-tila) paneuduimme yrityksien ennakoiviin ja ehkäiseviin toimiin.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi yritysten verovelkarekisteriä koskevan esityksen pienin muutoksin.

Verovelkarekisterin tavoitteena on ehkäistä laiminlyöntejä ja heikentää harmaan talouden toimijoiden toimintaedellytyksiä. Rekisteri tukee tilaajavastuu- ja hankintalain asettamien velvoitteiden täyttämistä sekä edistää yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Säännökset tulevat voimaan 01.12.2014.

Verohallinnon ylitarkastaja Alexandra Hacklin selkeytti tarkasti mikä on verovelkarekisteri ja mikä sen tarkoitus. Verovelkarekisterissä tulevat olemaan yritykset, joilla on verovelkaa vähintään 10 000 euroa. Rekisterimerkintä ei ole lopullinen, vaan yritys poistetaan rekisteristä viivytyksettä sen jälkeen kun suoritus on saapunut Verohallinnolle. Vaikka verovelasta tulee julkinen tieto, ei rekisterissä tulla näyttämään verovelan varsinaista euromäärää.

 

Vieraanamme oli Suomen Yrittäjien johtaja Anna Lunden. Anna kertoi verovelkarekisterin haasteista yrittäjäjärjestön näkökulmasta.

Suomen Yrittäjät ovat ponnekkaasti olleet mukana ajamassa verovelkarekisteriasiaa ja vaatineet mm. eduskuntaa nostamaan verovelkamerkinnän alarajaa suunnitellusta 5 000 eurosta 10 000 euroon.

 

Ennakoivista ja ehkäisevistä toimista saimme kattavan tietoiskun Kanta-Helsingin yrittäjien hallituksen edunvalvontavastaavilta asianajaja Janne Kankaalta sekä asianajaja Tero Puhalta.

"Rekisterimerkinnässä on riskinsä. Merkintä ei saisi leimata yrityksiä, jotka haluavat toimia nuhteettomasti, tai joilla on tilapäisiä maksuvaikeuksia heistä riippumattomista syistä. Tällainen syitä voi olla esimerkiksi asiakkaalta saamatta jääneet maksut".

 

Kuvat Mari Laaksonen, Marju Silander
Teksti Mari Laaksonen