Etsi

Istumisen vähentäminen yrittäjän arjessa

Kuinka paljon sinä istut? – tee siitä luku!

Elintapamme, fyysinen ympäristömme ja kulttuurimme on ollut suuressa muutoksessa viimeisen 30 vuoden aikana. Käytämme autoa liikkumiseen lyhyilläkin matkoilla, teemme töitä näyttöpäätteiden ääressä ja vapaa-aikana rentoudumme katsomalla televisiota – kaikille näille asioille on yhteistä se, että toiminnot tehdään istuen. WHO:n mukaan passiivisuus; liikkumattomuus ja istuminen ovat jo neljänneksi suurin syy ennenaikaiseen kuolemaan.

Tietoisuutemme istumisen haitoista on siis lisääntynyt ja on jo yleisesti tunnettua, että pitkäkestoisella istumisella on tutkitusti vahva yhteys useisiin vakaviin sairauksiin ja terveyshaittoihin. Miksi sitten vain harvoin saamme tehdyksi asialle mitään? Syynä on usein se, että emme yksinkertaisesti kiinnitä istumisen määrään ja laatuun ollenkaan huomiota - istuminen on niin luonnollinen osa päivittäistä tekemistämme, että emme havaitse ja rekisteröi sitä edes tapahtuvaksi.

On hyvin tyypillistä, että itsearvioimme kokonaisistumisaikamme noin 30 % pienemmäksi kuin mitä se todellisuudessa on. Olemme huomaamattamme ajautuneet tilanteeseen, jossa käytämme enemmän aikaa istumiseen kuin nukkumiseen! On äärimmäisen vaikeaa muuttaa arjen toimintoja, joista ei itsekään ole tietoinen.

HYMY-hankkeen yhtenä osana suoritettavat Fibion-mittaukset pyrkivät tuomaan nämä arjen rutiinit näkyviksi. Kun on tietoinen siitä, minkälaisista osatekijöistä oma arki rakentuu, on tottumuksia helpompi lähteä myös muokkaamaan ja muuttamaan. Pelkästään se, että tauotamme istumista nousemalla ylös tuolista, lisää lihasten aktiivisuutta 200 % ja poistaa monia istumisen haittoja. Pienillä muutoksilla, monta kertaa päivän aikana toistettuna, on siis suuri vaikutus kokonaisterveydentilalle!

Aineenvaihdunta pois säästöliekiltä!

Yrittäjän arkeen sisältyy toimialasta riippumatta paljon näyttöpääte- ja toimistotyötä. 8 h tunnin työpäivästä saattaa helposti kulua 6 tuntia istuen. Tauottamalla istumista ja aktivoimalla suuria lihasryhmiä annamme aineenvaihdunnallemme tärkeän fysiologisen signaalin siitä, että emme ole energian varastointitilassa. Viesti on hyvin tärkeä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnalle: siirrymme pois säästöliekiltä, energiaa on helpommin saatavilla verenkierrossa, eikä se päädy vyötärölle varastoon.

Vireystilalle ja aivojen toiminnalle nämä tekijät ovat myös oleellisen tärkeitä - pystymme keskittymään paremmin, olemme tuottavampia työtehtävissämme ja mikä parasta, virtaa ja vireyttä jää myös vapaa-ajalle! Paradoksaalista kyllä, istuminen on monilla mittareilla (sekä fysiologisilla, että somaattisilla) kuormittavampaa kuin sen aktiivinen tauottaminen!

Fiksu panostus työhyvinvointiin kirkastaa yrityksen katteen!

Yrittäjälle on turha alleviivata sitä, kuinka suuren laskun sairauspoissaolot aiheuttavat. Tekemättömässä työssä on UKK-instituutin selvityksen mukaan pienimmilläänkin n. 3 miljardin euron hintalappu. Perinteiset työhyvinvointiratkaisut ovat keskittyneet palvelemaan sellaista osajoukkoa, joka on jo valmiiksi kiinnostunut hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.  Parhaiten tämä onnistuu siten, että lähdetään liikkeelle pienistä, matalan kynnyksen muutoksista. Yrittäjän kannattaa kiinnittää huomio työn arkeen ja muuttamalla sieltä käsin työpäivän sisältöjä. Tärkeää olisi innostaa itseä ja muita aktiiviseen elämäntapaan pienten askelten kautta, sillä jokainen askel ja tuolista ylösnousu on terveysteko!

Sini Lindqvist

Kuva: Unsplash.com

Sini Lindqvist

Sini on Liikuntatieteiden Maisteri Jyväskylän yliopistosta ja erikoistunut biomekaniikkaan, liikuntafysiologiaan sekä valmennus- ja testausoppiin. Sini pitää luentoja ja workshoppeja istumiseen ja arkiaktiivisuuteen liittyen Fibion Activity Coach –roolissaan.