Etsi

Voimaa yrittäjälle vertaisverkostosta

Mikä saa yrittäjän lähtemään työpäivän jälkeen keskustelemaan yrittäjyydestä sekä sen tuomista haasteista ja onnistumisista? Viime kevätkaudella joukko yksin- ja mikroyrittäjiä kokoontui vertaisverkostoon jakamaan kokemuksia ja ajatuksia HYMY-hankkeen järjestämissä tapaamisissa, joissa testattiin vertaisverkostotoimintaa. Sen tavoitteena oli rakentaa yrittäjille helposti rakennettava, ratkaisukeskeinen ja sparraava ryhmä.

Pienyrittäjä on usein varsin yksin ajatuksineen yritystä pyörittäessään. Kenen kanssa voisi jutella luottamuksellisesti yrityksen asioista, mistä saisi sparrausta tarvittaessa? Omasta lähipiiristä ei välttämättä löydy osaamista tai ymmärrystä yrittäjän haasteisiin. Toinen yrittäjä voi sen sijaan tunnistaa tilanteen oman kokemuksensa perusteella ja toisen tarina auttaa hahmottamaan omaakin tilaa selkeämmin.

Yrityksen ja oman tilanteen tunnistaminen, sanoiksi pukeminen ja analysointi ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen arjen kiireiden keskellä. Siksi sille erikseen varattu aika on arvokas sijoitus sekä yrityksen kehittämisen että oman hyvinvoinnin kannalta. Yrittäjät kokivat tärkeäksi päästä keskustelemaan pienessä ryhmässä ja selkiyttämään omia ajatuksiaan puhumalla niistä ääneen. Keskustelu ja tunteiden ja tietojen jakaminen olikin vilkasta. Erään osallistujan sanoin: ”Se että voi kaikessa rauhassa kiireettömästi keskustella toisten yrittäjien kanssa on arvokas asia!”

Ryhmän vetäjänä fasilitoin keskusteluja erilaisten toiminnallisten menetelmien ja harjoitusten avulla. Liiketoimintaan liittyvien aiheiden lisäksi tunnistettiin omaa osaamista ja toimintamalleja kiireen keskellä.  Yrittäjän osaamisen ja voimavarojen ylläpitäminen on keskeistä yrityksen menestymisessä. Yrittäjän pitää itse havahtua ja tehdä tarvittavia muutoksia. Tässä vertaisryhmän tuki oli hyvänä apuna.

Ajattelua avattiin mm. NLP:n (neurolingvistinen prosessointi) avulla ja havainnoitiin oman mielen malleja ja toimintaa. Joskus suurin onnistumisen este on omassa mielessä.

Vertaisverkostossa pitää olla luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri. Osallistujilla on myös oltava tasapuolinen mahdollisuus osallistua keskusteluun. HYMYn vertaisverkoston tapaamisissa keskinäinen arvostava dialogi tuottikin syvällisiä keskusteluja yrittäjyydestä: ”On se vaan ihmeellistä, minkälaista voimaa näistä vertaiskeskusteluista saa.”

Verkostot toimivat yrittäjälle erinomaisina osaamisen jakamisen ja hankkimisen välineinä. Yrittäjä ei voi eikä hänen tarvitsekaan osata itse kaikkea. Silloin on hyvä tuntea ihmisiä, joilta voi saada apua tai jotka voisivat vinkata omasta verkostostaan tarvittavaa osaajaa. Itse olen löytänyt omista verkostoistani valtavan määrän osaamista – ja mahtavia uusia tuttavuuksia. Tärkeimpiä ovat yrittäjäyhteisön kontaktit, jotka vaihtelevat kiinteästä kumppanuussopimuksesta väljempiin yhteistyökuvioihin. Työelämän kehittäjien verkosto Työelämä 2020 –hankkeen Uudenmaan alueverkoston puitteissa on tuonut lähipiiriin kehittäjiä laajasti eri toimijoista, ja Henry ry:n Osaamisverkosto on koonnut osaamisesta innostuneita vapaaehtoisia ajankohtaisiin tilaisuuksiin jo monen vuoden ajan. Myös Vaikuttajaverkosto WoMan ry on laajentanut omaa näkökulmaani eri toimialoilla toimivien osaavien naisten kautta. Kun antaa omaa osaamistaan ja aikaansa, saa aina myös jotain takaisin. Puhumattakaan siitä, miten hauskaa verkoston tilaisuuksissa on, unohtamatta hyödyllistä sisältöä. Kuten Kiireenkesytys® -valmentajiemme verkoston tapaamisessa todettiin: ”Luovuus syntyy enemmän nenien välissä kuin korvien välissä.” Mitkä ovat sinun verkostosi?


Heli Tuulenmäki
Competence Design Oy

Kuva: unsplash.com

Heli Tuulenmäki
Heli Tuulenmäki

HYMYn vertaisverkoston vetäjänä toimi Heli Tuulenmäki, Competence Design Oy. Hän on osaamisen muotoilija, sparraaja ja Broker-yritysneuvoja, jolla on paljon kokemusta yrittäjien, ryhmien ja verkostojen ohjaamisesta ja fasilitoimisesta.