Etsi

Yrittäjä, huolehdithan myös sosiaali- ja työttömyysturvastasi

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan jo kaksi viidestä uudesta yrittäjästä asettaa eläkkeensä perustana olevan YEL-vuosityötulon minimiin tai sen tuntumaan. Kaikista yrittäjistä alarajan tuntumaan vakuuttaa joka viides. Alimmilla YEL-vakuutustasoilla yrittäjä ei saavuta maksamillaan vakuutusmaksuilla ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, vaan etuudet jäävät perusturvaetuuksien tasolle. Esimerkiksi yrittäjän työttömyysturvan alaraja on tänä vuonna 12 576 €/v.

Kiireisiltä yrittäjiltä usein kuitenkin unohtuu, että koko yrittäjän sosiaaliturva perustuu YEL-vakuutuksen vuosityötuloon. YEL nähdään ehkä liikaa vanhuuseläkelähtöisesti. YEL-tulo vaikuttaa esim. sairauspäivärahan tasoon, työttömyysturvaan sekä vielä moniin perhe-etuuksiin esim. äitiys- ja isyyspäivärahan suuruuteen. 

Mitä suurempi yrittäjän työtulo on, sitä parempi hänen eläke- ja sosiaaliturvansa on. Työtulon mukaan määräytyvät myös yrittäjän eläkeyhtiölle maksamat verovähennyskelpoiset eläkevakuutusmaksut. Myös SYT:n maksaman yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruus riippuu YEL-vakuutuksen vuosityötulosta.

 Osa yrittäjistä voi ajatella säästävänsä eläkemaksuista ja pitää näin työtuloaan liian alhaisena yrityksestä saatuun tuloon nähden ja sijoittavat säästyneet rahat muihin kohteisiin. Huolestuttavinta on kuitenkin se, että monet yksinyrittäjät eivät vain yksinkertaisesti pysty maksamaan kalliita eläkemaksuja ja näin ollen heidän sosiaaliturvansa on perustulon varassa. Esimerkiksi työttömyyskassaan kuulumattomat yrittäjät voivat saada Kelasta työttömyysajalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea noin 550 € nettona kuukaudessa. Tämän lisäksi voi mahdollisesti saada toimeentulotukea sekä esim. asumistukea, eli toimeentulo on tällöin äärimmäisen niukkaa. 

YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein pakollinen vakuutus. Työtuloon kannattaa kiinnittää huomiota —koskaan ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

kirjoittaja
Pekka Salokoski
SYT

Pekka Salokoski

Pekka Salokoski toimii SYT-kassa – Suomen yrittäjäin työttömyyskassassa markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.