Etsi

Yrittäjän hyvinvointi on pohja yrityksen menestykselle

Hyvinvoinnista puhutaan nyt paljon. Uusia hyvinvointiyrityksiä syntyy nykyisin kaikille eri hyvinvoinnin sektoreille. On ravitsemusvalmentajaa, elämäntaidon valmentajaa, kalevalaista jäsenkorjausta, pieniä fitness studioita ja monia muita palveluja sinulle joka haluat elämäsi kuntoon niin henkisesti kuin fyysisestikin. Näille palveluille on myös olemassa kasvavaa kysyntää, sillä ihmisillä on nykyään aikaa, rahaa ja tahtoa panostaa myös itseensä ja omaan hyvinvointiin.

Hyvinvointi on yksi niistä asioista, jonka merkityksen ymmärtää usein vasta kun sen on vaarassa kadottaa. Sellainen kokemus on opettavainen ja saa päättämään, että jatkossa kaikki on toisin. Hyvinvointiin liittyvissä päätöksissä monilla meillä on kokemus, että hyvät aikeet eivät pelkästään riitä, tarvitaan tahtoa ja pitkäjänteisyyttä pitää hyvät päätökset elossa vielä ensi kuussa tai ensi vuonnakin.

Hyvinvointi on tärkeä asia kaikille ihmisille. Yksin- ja mikroyrittäjien tapauksessa hyvin- tai pahoinvoinnilla on erityisiä vaikutuksia oman toimeentulon hankkimisen kykyyn ja työllistävällä yrittäjällä myös henkilökuntansa tilanteeseen. Kun yrittäjä voi hyvin niin yritys voi hyvin - ja toisinpäin: kun yritys voi hyvin, myös yrittäjä voi hyvin. Tämä hyvinvoinnin kehä voi totta kai pyöriä myös vastakkaiseen suuntaan: yrittäjä voi huonosti, yritys voi huonosti.

Helsingin Yrittäjissä alkoi elokuussa 2017 kahden vuoden mittainen kehittämishanke. HYMY - Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjähankkeen tavoitteena on kehittää yrittäjien kokonaishyvinvointia ja sitä kautta tukea kestävää yritystoimintaa ja yritysten kasvua. Hanke saa pääosan rahoituksestaan Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta ja toteuttaa ohjelman erityistavoitetta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisesta. Kahden vuoden aikana panostamme siihen, että kaikkein pienimmät yritykset ja niiden yrittäjät voisivat paremmin niin fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Tutkimusten valossa on selvää, että näillä toimenpiteillä on vaikutusta, sillä yrityksissä panostukset työhyvinvointiin voidaan saada takaisin jopa kuusinkertaisesti parantaneena tuottavuutena (Guy Ahonen ym.). Työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys myös muihin yritysten tulosmittareihin kuten voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Hyvinvoinnin kentän näemme kokonaisuutena, josta on vaikea jättää pois mitään yllä mainituista neljästä osa-alueesta. Näillä on myös keskinäisvaikutuksia, sillä tiedetään että liikunta parantaa mielen hyvinvointia tai vertaistuki auttaa monien yritystoiminnan karikoiden yrittämisessä. Hyvinvoinnin kenttä on erittäin laaja, mutta keskitymme näillä osa-alueilla tutkitusti tärkeimpiin aihealueisiin.

Tuleva toiminta fokusoituu kahteen asiaan. Ensiksi kokoamme yhteen toimijoita, joiden sydämellä on yrittäjien hyvinvoinnin kehittäminen ja yritämme pitää huolen siitä, että heidän runsaat ja monipuoliset palvelunsa olisivat helpommin yrittäjien löydettävissä. Palveluja ja apua on saatavilla, nyt ne ovat vain hajallaan ja osin vaikeasti löydettävissä. Toiseksi tuotamme yrittäjille tietoa ja vinkkejä aihepiiristä erilaisten tilaisuuksien ja verkkoviestinnän keinoin. Toimintamuotoja ovat myös yrittäjien hyvinvointitarpeiden kartoittaminen, vertaisverkostojen ja hyvinvointikummien toiminnan aloittaminen sekä erilaisten hyvinvointipalvelujen ja -tuotteiden soveltuvuuden testaaminen ja arviointi.

Hankkeen toteutusta voit helpoiten seurata näiden nettisivujen kautta tai liittymällä uutiskirjeemme tilaajaksi. Hankkeen aihepiirin tapahtumat löytyvät näiden sivujen tapahtumakalenterista. Hanketiimin yhteystiedot löydät myös sivuiltamme, toivommekin että olet yhteydessä jos jokin asia askarruttaa mieltäsi. Tule mukaan tapahtumiin tai osallistu hankkeeseen muulla tavoin. Lämpimästi tervetuloa voimaan hyvin!

Ritva Rajander-Juusti

Kirjoittaja on HYMY-hankkeen hankevastaava, joka oivalsi omasta hyvinvoinnista huolehtimisen merkityksen vasta "kantapääopiston" kurssilla ja haluaa siksi auttaa muita voimaan hyvin. Hän on toiminut 8 vuotta yksinyrittäjänä omassa työhyvinvointia kehittävässä yrityksessään ennen työskentelyään Helsingin Yrittäjissä. 

Ritva Rajander-Juusti

Ritva Rajander-Juusti työskentelee hankevastaavana Helsingin Yrittäjät ry:ssä ESR-rahoitteisessa HYMY-Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -hankkeessa.

ritva.rajander-juusti @ yrittajat.fi
p. 044 305 1067
Twitter: @RitvaRJ
LinkedIn